28 d’abril 2010

[Boletín IU] La Izquierda. 27 de abril 2010 - Núm. 3


Boletín de Izquierda Unida27 de abril 2010 - Núm. 3
Editorial
De nuevo salimos a la calle bajo una crisis sin precedentes del capitalismo, que ha conducido a una grave situación social y política y ha puesto en evidencia que las políticas neoliberales (que son la última expresión del sistema capitalista) son irreconciliables con los derechos del mundo del trabajo, la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Noticias
Ante la crisis, IU tiene soluciones y propuestas de izquierdas. Frente a las políticas de derechas, presentamos una Alternativa social por el empleo y los derechos sociales.
Izquierda Unida se vuelca en las movilizaciones contra la impunidad del franquismo y por la rehabilitación de las víctimas. Cayo Lara juzga como "gravísimas" las respuestas de la derecha.
Willy Meyer y Adolfo Barrena han participado durante estos días en la Cumbre de los Pueblos y han remarcado el compromiso de IU con las conclusiones de la conferencia, en la lucha contra el cambio climático y por el cambio de modelo económico.
Izquierda Unida sigue avanzando en el proceso de Refundación a través de la constitución de los primeros foros, y los contactos con distintos sectores y colectivos de la izquierda política alternativa y de los movimientos sociales.
Gaspar Llamazares afirma que “los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben, lo que debe quedar reflejado con claridad en esta ley”.
Agenda
1º de mayo.
Madrid. 29 de abril.
Alcalá de Henares (Madrid). 29 de abril, 19:00 h.
Madrid. 9 de mayo, 11:30 h.
Madrid. 14 - 18 de mayo.
Campañas
Campaña recogida de firmas en defensa de las pensines públicasCampaña "Refundando la Izquierda"Campaña de Afiliación "Contigo Podemos"
Documentos


IU Federal
Usted ha recibido este correo porque forma parte de la antigua lista de distribución de "IU al día" y el "Boletín de Información de IU". Si no desea seguir recibiendo este boletín puede darse de baja aquí.

Si usted ha recibido este correo y no forma parte de la lista de distribución puede darse de alta aquí.

Su dirección de correo electrónica se encuentra en un fichero propiedad de Izquierda Unida creado exclusivamente para la distribución de este boletín de notícias.

Secretaría de Comunicación Interna de Izquierda Unida.
© Izquierda Unida 2010 IU-Federal, Olimpo 35, 28043 Madrid. Tfn: 917227500

27 d’abril 2010

ICV-EUiA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET VOTA EN CONTRA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2010

ICV-EUiA, va propossar tot un seguit de mesures enmarcades en una SORTIDA D'ESQUERRES A LA CRISÍ, que van ser rebutjades pel PSC.
Tanmateix a hores d'ara sis mesos després del inici del CAS PRETORIA encara no s'ha informat a la oposició de la situació de GRAMEPARK, i existeixen greus indicis de mala gestió de l'empresa, ahir en el Ple Municipal es va exposar per part dels veïns/es del carrer Pirineus, el fet de no tenir encara escriptures dels habitatges, i de deficiencies en la construcció (manca de persianes, finestres mal ubicades, petites esquerdas...).També la situació dramática dels afectats per l'explosió del Fondo, Torre Sonia, que a hores d'ara encara desconeixen els números de la seva promoció.
UNA SORTIDA D'ESQUERRES A LA CRISI A SANTA COLOMA
Santa Coloma està  sota els efectes de la crisi. Som una de les ciutats de Catalunya que més pateix aquests efectes a nivell social: elevada taxa d'atur en una població amb baixa renda per càpita, que es tradueix en pensions baixes i sous generalment baixos. Per tant ens trobem immersos en una crisi econòmica que afecta milers de ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet. 
Les diferents previsions econòmiques indiquen que la millora d'aquesta situació es preveu llunyana, fins i tot algunes d'aquestes previsions situen el segon semestre del 2011 com a període d'inici per a la recuperació econòmica i tenint en compte que existeix el risc de què aquesta situació condueixi a una depressió econòmica profunda. Una situació de crisi sostinguda en una ciutat com Santa Coloma de Gramenet pot comportar diferents efectes, tots ells greus i complexes. 
És per això que proposem les següents mesures per al Pressupost Municipal 2010: 
 1. En els aspectes socials:

  1. Convenis especials "anti-crisi" amb aquelles entitats que treballen en l'àmbit social i educatiu i que realitzen en el territori una tasca assistencial, educativa o de suport a les persones amb més necessitats. Aquests convenis han de suposar una subvenció decididament més alta per la tasca d'aquetes entitats.

  1. Consolidar una part important del fons de contingències socials en les diferents partides destinades als Serveis Socials de l'ajuntament.

  1. Ampliar el fons de contingència social en un percentatge significatiu per aquest any.

  1. Complementar amb fons propis la formació en feines amb futur i en aquelles de caràcter específic per al teixit econòmic de la ciutat.

  1. Reforçament dels programes de les escoles d'adults amb propostes específiques en el temps i les necessitats de formació.

  1. El desenvolupament de la xarxa de mediació de lloguer social i ampliar la franja d'edat dels seus beneficiaris fins els 65 anys.


 1. En la part de reactivació  econòmica, la proposta d'ICV-EUiA és dotar-nos d'un fons local per a la reactivació econòmica de la ciutat amb una dotació d'un milió d'euros, és a dir, de partida amb la mateixa dotació que el fons de contingència social. Aquest fons per a la reactivació econòmica local hauria de tenir com a eixos principals els següents:

  1. Subvencionar actuacions d'àmbit local i puntuals.

  1. Amb empreses i comerços locals.

  1. Que dinamitzi la contractació  de persones en atur de la ciutat.

  1. Sempre ajustant-se a les lleis i normatives reguladores i que permeten actuacions d'aquest tipus per mitjà de convenis i convocatòries entre els diferents actors econòmics.

 1. Garantir el millor funcionament dels serveis municipals, especialment en un període de crisi, en aquest sentit les propostes del nostre grups són:

  1. Definir un calendari de reubicació  d'aquells espais municipals que no reuneixin les condicions adients, reflectint en el pressupost d'enguany algunes d'aquestes actuacions.

  1. Millora dels equips de la policia local i d'altres equips on s'hagin detectat aquestes necessitats.

  1. No tancar la incorporació  de nou personal en àrees específiques que requereixen de més suport com el cas dels serveis socials.

 1. Altres compromisos que voldríem quedessin associats a l'aprovació d'aquest pressupost són la formació de la Taula Local contra la crisi, la convocatòria del Consell General de Ciutat i una reunió per treballar sobre els mitjans de comunicació municipals.

  1. La Taula Local contra la Crisi és una proposta feta en diversos plens municipals i presentada com a moció per el grup d'ICV-EUiA en la sessió del  3 de març de 2009, l'objectiu de la mateixa és construir un espai de diàleg, interrelació i generació de propostes que puguin ser treballades en xarxa amb l'objectiu de lluitar contra la crisi i els efectes de la mateixa en l'àmbit local.

  1. Que el govern municipal coordini i encapçali la "Taula local contra la crisi" on estiguin convidats a participar activament representants dels diferents organismes autònoms i empreses públiques locals, tècnics municipals, els partits polítics, els sindicats, representants del sector educatiu, representants del comerç i la indústria, representants d'entitats que treballin en el sector social i tots aquells representants d'entitats i organitzacions el paper de les quals pugui ser d'interès en la lluita contra la crisi i els seus efectes a nivell local.

  1. La convocatòria del Consell General de Ciutat ha estat reclamada en diverses ocasions pel grup d'ICV-EUiA en el mateix ple de la corporació. Aquest Consell s'hauria d'haver reunit per fer una avaluació del Pla Municipal del Mandat així com per tractar el tema de la crisi.

  1. La trobada per parlar sobre els mitjans de comunicació local és un compromís del govern municipal i una necessitat urgent per tractar, entre d'altres temes, el Full Informatiu, la situació després de la desaparició de Grametres; el futur de la televisió local i altres qüestions relacionades amb la comunicació local i que tenen la seva repercussió pressupostària. Entenem que el personal que abans treballava a Grametres pot realitzar la programació d'una emissora local de qualitat. Hi ha un desfasament entre costos i producció, en aquest cas.

Finançament dels diferents projectes 
El finançament de les diferents propostes pot ser finançat en part o de manera total per l'endeutament municipal, tret d'aquell finançament que s'aconsegueixi amb la minoració d'altres partides. L'objectiu és aconseguir que l'endeutament local municipal es tradueixi en prestacions socials i de reactivació econòmica i no solament en transferències internes o inversions.
Incorporar al Capitol d'Inversions partides destinades a començar les obres del Parc de Can Zam, i de la Residència de Gent Gran del Miguel Hernández. Aixi com iniciar els trámits pels pisos tutelats de la Pallaresa (complexe Cubics)

En conseqüència, necessitem: 
 • Conèixer l'estat de les diferents actuacions municipals incloses en el PAM i el seu impacte en el pressupost.
 • Saber les previsions econòmiques i socials de que disposa l'Ajuntament, especialment relacionades amb la crisi, que afectin a la nostra ciutat.


PER LA III REPÚBLICA
26 d’abril 2010

DIADA SANT JORDI EUIA GRAMENET DEL BESOS: ÈXIT DE COL.LABORACIÓ I DE PARTICIPACIÓAGENDA ABRIL 2010

Grup Municipal

       d'Iniciativa per Catalunya Verds-
       Esquerra Unida i Alternativa                                                         
És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge.           

      
Agenda: 
Mostra a les biblioteques sobre el campus universitari de Torribera
A la Biblioteca Central (del 26 d'abril al 13 de maig), a la Biblioteca Can Peixauet (del 31 de maig a l'1 de juny) i a la Biblioteca de Singuerlín (del 14 al 28 de maig).
Ple Municipal
Dilluns 26 a les 19 h.
Trobada amb l'escriptor Albert Vilaró, autor del llibre Blau de Prússia
Dimarts 27 a les 18 h a la Biblioteca Can Peixauet.
Presentació  del desplegament del servei de recollida selectiva de residus orgànics a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet
Dimarts 27 a les 19 h a Can Sisteré. Assistiran l'alcaldessa, Núria Parlon, i la tinent d'alcalde i ponent d'Espai Públic, Remedios Aragón
Aula de la Gent Gran. Conferència "Les dones compositores" a càrrec de Victòria palma, musicòloga
Dimecres 28 d'abril, a les 17.30 h al Museu Torre Balldovina. Per assistir a les xerrades s'ha de ser alumne i pagar la matrícula (18 euros). Organitza l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran.
55a Tertúlia Literària a l'Àrea Cultural Oriol
Dijous 29 a les 20:30 h. Dirigeix Carme Catà i el convidat especial és Agustí Esteve, escriptor i President del Cercle d'Investigació i Documentació Medieval de Catalunya. Preu: 5 euros.
Acte de lliurament del 8è  Premi Cipriano García
Divendres 30, a les 11 h a la seu d'ICV, c. Ciutat, 7. Amb les intervencions de Joan Herrera, Teresa Eulàlia Calzada i Joan Saura.
Acte de commemoració  del centenari del naixement de Miguel Hernández
Divendres 30 a les 19:30 h a Can Sisteré. Organitzen el Col·lectiu Perplexitat, ACOLITE i l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes (ACIM) 
Dia de les Lletres gallegues
Dies 30 d'abril i 1 i 2 de maig al parc Europa. Dinar de germanor el dissabte 1 a les 14 h al parc Europa.
MAIG
Manifestació  1r de maig
Barcelona, 11'30 h, ronda Sant Pere amb passeig de Gràcia 
Xerrada Siscu Sanchez, candidat ICV Municipals'2011
Dijous 6 a les 19:30 h a la Biblioteca Can Peixauet
Inauguració  de l'exposició Les preses de Franco
Dijous 13 a les 19.30 h al Museu Torre Balldovina 
Xerrada Siscu Sanchez, candidat ICV Municipals'2011
Dijous 13 a les 19:30 h al Centre Cívic de Singuerlín
25è  aniversari Escola Les Palmeres
 • Exposició 25 anys d'escola Les Palmeres, del 3 al 15 de maig, de 17 a 18 h.
 • Trobada d'antics alumnes, famílies i treballadors del centre, 15 de maig.

XIX Pujada a les Dues Pedres
Diumenge 16 de maig. Sortida de la Bastida i arribada al poblat ibèric. Inscripció als establiments Wanaka. Esports Elite, Intersport Massip, Grame Sport i a les oficines de l'UCA (C. Víctor Hugo, s/n). Preu: 9 euros.
Xerrada Siscu Sanchez, candidat ICV Municipals'2011
Dimecres 19 a les 19:30 h a la Sala Miquelet del Teatre Sagarra
Conferència sobre la regeneració democràtica a càrrec de Joan Subirats
Dijous 20 a les 20 h a la Biblioteca Central. Organitza el Club de Debats. 
Sopar popular ICV
Divendres 28 de maig a les 21 h a l'Escola Fray Luis de León, av. Santa Coloma.

JUNY
XIII Exposició de catifes florals
Diumenge 6 a les 13 h a la plaça Manent. Organitzen el c. de Sant Jeroni, el c. de Santa Coloma, el c. Major i el c. Anselm Clavé.
FARTS a Santa Coloma de Gramenet
Dies 11, 12 i 13 de juny. Encara pendent de programar.

Butlleti EUiA 26/04/10 Num 222 | Any III

capçalera
26 d'abril de 2010 | Núm. 222 | Any III | www.euia.cat | Versió html del butlletí aquí
Notícies - EUiA -
Agenda EUiA
28.04.10
Lliurament del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral
- - - - - - - - - - - - - - -
29.04.10
Concentració contra el cementiri nuclear
- - - - - - - - - - - - - - -
29.04.10
Concentració de suport a Garzón a Viladecans
- - - - - - - - - - - - - - -
+ Butlletí
Ressenya
Serrells de la transició
(Maribel Noguè)
- - - - - - - - - - - - - - -
Bloc esfera
26.04.10
Coses estúpides fetes per gent estúpida
(Àngels Martínez)
- - - - - - - - - - - - - - -
25.04.10
Como siempre: contra las erupciones fascistas, democracia y socialismo
(Toni Barbarà)
- - - - - - - - - - - - - - -
25.04.10
Credibilitat estatutària
(Francesc Matas)
- - - - - - - - - - - - - - -
25.04.10
Concentració a Barcelona en defensa de Garzón
(Joan Josep Nuet)
- - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
25.04.10

'Un clam de justícia' omple la plaça Sant Jaume
en defensa de la investigació dels crims del franquisme
La plataforma ciutadana 'Un clam de justícia' va omplir ahir a la tarda de gom a gom la plaça Sant Jaume de Barcelona.

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
23.04.10

EUiA munta la seva tradicional parada
de llibres a la Rambla per Sant Jordi
EUiA ha muntat avui arreu de Catalunya parades de venda de llibres i roses, a més d'aprofitar la Diada de Sant Jordi per a difondre materials amb les propostes polítiques de la formació.

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
23.04.10

Acció de rebuig a les nuclears
en el marc de la Fira de la Terra
David Rodríguez representarà EUiA a la concentració d'aquest diumenge, a les 13 hores, al Parc de la Ciutadella

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
22.04.10

La Fiscalia eleva a més de 59 els casos de pisos tutelats de Sabadell amb greus irregularitats
ICV-EUiA va denunciar 19 irregularitats en l´accés als pisos tutelats per a gent gran de Sant Oleguer. Ara, l´Àrea de Fiscalia, al seu Decret d´Arxiu, els eleva a més de 59

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
22.04.10

EUiA a la concentració de solidaritat
amb els presos polítics sahrauís
Mentre al Palau de la Generalitat es lliuraven les Creus de Sant Jordi, un grup d´activistes de la solidaritat amb el Sàhara es concentrava a la plaça Sant Jaume per denunciar la situació que pateixen els presos polítics sahrauís...

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
22.04.10

El senador i la responsable de Pau i Solidaritat d'EUiA s'entrevisten amb Humberto Reyes, un dels líders de la resistència hondurenya
Humberto Reyes, un dels líders de la resistència hondurenya i el que va ser candidat del Frente Nacional de Resistència Popular a la presidència d´Hondures, ha passat per Barcelona en la seva gira europea per denunciar...

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
22.04.10

El Partit de l'Esquerra Europea aplaça la reunió a Barcelona de la seva Executiva
La decisió s´ha pres pels problemes aeris d´aquests dies i la trobada a Barcelona, organitzada per EUiA, se celebrarà en dates pròximes

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
22.04.10

L'Assemblea d'EUiA de Mitjans de Comunicació dóna suport als treballadors del diari `Avui´
Ha enviat un comunicat de solidaritat al comitè d´empresa del rotatiu català


CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
21.04.10

EUiA de Sabadell presenta, per Sant Jordi,
la Quarta Edició del “Pásalo: intercanvi
de llibres en temps de crisi”
La formació d´esquerres aposta així, un any més, perquè la cultura no sigui qui pagui la crisi. A més, aquest Sant Jordi, EUiA farà una donació de llibres a algunes entitats del Rebost Solidari

CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
imatge noticia
21.04.10

ICV-EUiA de Montornès presenta Jose Montero com a candidat per les eleccions municipals del 2011
El també portaveu de la coalició destaca que la prioritat de la seva formació és donar respostes a la situació de crisi que pateixen moltes famílies.


CONSULTA LA NOTÍCIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Enllaços
linklinklinklink
www.euia.cat | 2009 | C/Doctor Aiguader, 10-12 bxs 08003 Barcelona | euia@euia.cat
“La seva adreça de correu està inclosa en un fitxer propietat d'Esquerra Unida i Alternativa
creat exclusivament per a la distribució d’aquest butlletí periòdic de notícies.
Pot exercir els seus drets d’oposició, consulta, modificació o cancel·lació sobre les seves dades,
enviant un correu electrònic a butlleti-web@euia.cat amb l’assumpte: alta o baixa”