25 de maig 2006

TAULA DE DEBAT SC 2015


El proper dilluns día 29 de Maig a les 19:30h. es reunirá a Can Mariner la Taula de Debat SC 2015, per fer una "radiografia de la ciutat", en la mateixa es presentaran dades de Santa Coloma i s'analitzará la situació de la ciutat.

MÉS POLITIQUES SOCIALS ALS BARRISPublicat en el número 15 del Mirall www.elmirall.net

Una de las propostes polítiques emblemàtiques que ha desenvolupat, ja en passat, el govern catalanista i d’esquerres és la Llei de Barris. Son molts els barris de Catalunya que han patit envelliment i degradació, ja fos per ser-hi nuclis històrics, per tenir els orígens en l’especulació i el desgavell de l’època franquista, i que pateixen forts dèficits estructurals agreujats per la manca d’inversions.
A la zona Sud de Santa Coloma es desenvolupa el projecte de la Serra d’en Mena, conjuntament amb Badalona, diverses actuacions ha de fer millorar els barris, amb més accessibilitat per part dels ciutadans/es, amb actuacions sobre zones d’infrahabitatge, la creació de places, intervencions en l’enllumenat i el paviment dels carrers. Aquestes actuacions també van acompanyades de programes socials d’atenció a les persones, amb suport al Pla per a la Convivència, a l’atenció a la gent gran i també a infants i joves, i desenvolupament d’un Observatori de l’exclusió social, una eina que pot ser determinat per caracteritzar les situacions més necessitades d’intervencions socials, entre d’altres.
Des del Consistori, i fruït dels Pressupostos del 2006, també s’intensificarà la neteja i la seguretat ciutadana, amb un increment dels professionals, catorze policies locals i agents cívics.
Però cal i es imprescindible un reforç en els equips dels serveis socials, que reben una forta pressió ateses les situacions dels ciutadans i ciutadanes d’aquests barris, Santa Coloma té un dels percentatges més alts d’usuaris per professional de la província de Barcelona, però també de receptors de la Renda Mínima d’Inserció. Hem de desenvolupar e incrementar projectes comunitaris i només des d’una visió integral dels barris podrem fer-ho. Esperem que el compromís per part del PSC que d’una forma verbal és va expressar en l’aprovació dels pressupostos per tal d’incrementar els treballadors/es i educadors/es socials a la zona sud, es faci realitat, és imprescindible i urgent. També cal acompanyar d’altres polítiques tot aquest seguit d’intervencions, escoles bressol, rehabilitació d’habitatges, desplegament de la xarxa de lloguer social, i un repte pendent per part de les administracions un treball transversal i d’optimització dels%

EL CONSELL NACIONAL D’EUiA ANALITZA LA CRISI DEL GOVERN DE CATALUNYA


El passat divendres, 19 de maig, el Consell Nacional d’EUiA es va reunir per tal fer una anàlisi de la crisi de govern dels passats dies. Aquest aprovar per 62 vots a favor, 21 en contra i 3 abstencions va aprovar la següent Resolució

El Consell Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) s’ha reunit per definir les línies d’actuació política després d’analitzar la crisi viscuda pel Govern de Catalunya:

1.- El govern catalanista i d’esquerres ha estat l’inici del canvi a Catalunya amb uns continguts socials, nacionals, mediambientals i democràtics valents, presents a l’Acord del Tinell. Aquesta experiència de l’esquerra plural era una necessitat després de més de dues dècades de polítiques conservadores.
2.- Després de confirmar-se la majoria parlamentària d’esquerres i catalanista a les eleccions de novembre de 2003, i fins ara, els poderosos --amb diversos instruments i estratègies-- han mantingut una d’erosió permanent del Govern per posar dificultats i tractar d’impedir la superació de les polítiques de CiU i del PPC.
3.- EUiA valora positivament els avenços produïts per l’acció de govern, l’encert de l’Acord del Tinell i de l’experiència plural de les esquerres. A EUiA, com a força de l’esquerra alternativa, tot i tenir en compte la correlació de forces al Parlament, al Govern i la feble mobilització social, ens hagués agradat anar més enllà i que es superessin certes inèrcies continuistes en continguts i pràctiques. També era, i és imprescindible, que la ciutadania i, en especial, la gent treballadora percebi el canvi de polítiques.
4.- EUiA ha apostat i ha defensat l’Acord del Tinell i la majoria d’esquerres. Per la qual cosa lamenta la darrera crisi viscuda i el que això està comportant.
5.- Per EUiA aquesta situació s’havia d’haver evitat fa temps. Els partits i les persones que han tingut majors responsabilitats en les crisis del govern català, han de prendre bona nota de cara al futur. Massa sorolls i partidismes han tapat les importants polítiques impulsades en ensenyament, polítiques socials i de suport a les famílies, habitatge, igualtat de gènere, medi ambient, suports als ajuntaments, salut (amb orientacions contradictòries)... Però per EUiA els sorolls, les crisis i certes inèrcies continuistes, han afeblit la base social del govern català i l’han debilitat.
6.- L’aposta estratègica d’una majoria d’esquerres i catalanista continua vigent tot i el desconcert i l’emprenyament polític de gent d’esquerres i de votants, de totes les forces polítiques, per que no es culmini ara tot l’Acord del Tinell. La gent d’esquerres ens hem de donar una segona oportunitat per continuar millorant les polítiques socials.
7.- El Consell Nacional d’EUiA ratifica la posició política defensada per EUiA a la coalició ICV-EUiA i traslladada també a les altres forces d’esquerres, que els canvis al govern de fa 20 dies no s’havien d’haver fet abans del referèndum, que no compartim la decisió de cessar els consellers i conselleres d’ERC i que ICV-EUiA no havia d’assumir noves responsabilitats de govern.
8.- Un cop feta la remodelació, el govern té dos objectius prioritaris: donar informació i fomentar la màxima participació al referèndum de l’Estatut, i poder impulsar i aprovar el màxim de projectes per a continuar desplegant l’Acord del Tinell.
9.- El referèndum de l’Estatut passarà. Es faran les eleccions al Parlament abans de fi d’any i el Consell Nacional d’EUiA afirma de nou –i amb tota claredat-- que continua apostant i treballant per una majoria d’esquerres pel proper govern català. Una majoria d’esquerres i catalanista –sobre noves bases que superin els errors comesos— que impulsi noves polítiques en el terreny social, nacional, ecològic i democràtic, des del positiu pluralisme de les esquerres. Una majoria d’esquerres que, amb la necessària mobilització social, posi fi a les tendències continuistes i giri més cap a l’esquerra.
10.- El CN d’EUiA crida a les seves assembles de base a discutir la situació, obrir-se i créixer amb nous afiliats i afiliades. Una incorporació a EUiA de més homes i més dones d’esquerres i catalanistes que van contribuir al canvi a Catalunya. Aquesta és una garantia per a la continuïtat a la Catalunya d’esquerres i per a fer front als interessos i les pressions de la dreta catalana, de sectors econòmics i mediàtics, que pretenen que els conservadors catalans puguin participar en un futur govern de Catalunya.
11.- El CN d’EUiA fa una crida als seus afiliats, afiliades i simpatitzants, a mantenir un llenguatge unitari en aquesta situació política i en referència a les esquerres. Continguts programàtics, pluralisme, unitat de les esquerres i mobilització social, són els fonaments per revalidar una majoria d’esquerres i catalanista. Els problemes per la gent treballadora i per Catalunya no són les forces d’esquerres, els perills reals són projecte conservador de CiU i les posicions de la dreta extrema del PP.
12.- Esquerra Unida i Alternativa ha proposat a Iniciativa per Catalunya Verds la reedició de la coalició ICV-EUiA sobre noves bases. La reedició i el creixement de coalició roja i verda és una necessitat per enfortir les posicions d’esquerres i ecologistes en la política i en les institucions catalanes en la propera etapa.

IU-ICV PRESENTA 80 ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE REFORMA FISCAL DESPUES DEL RECHAZO A LA DE LA TOTALIDAD


El Grupo Parlamentario de IU-ICV ha presentado cerca de 80 enmiendas al proyecto de Ley de Reforma Fiscal, después de que fuera rechazada su enmienda a la totalidad con texto alternativo debatida en el Congreso frente a los regresivos cambios contrarios a los intereses de los trabajadores y quienes reciben ingresos del trabajo medios y bajos que ha propuesto el Gobierno socialista.Entre los puntos más destacados de las enmiendas de IU-ICV se encuentra la propuesta de una tarifa progresiva de seis tramos, con un tipo máximo del 50% para las rentas más altas, precisamente aquellas que están absolutamente alejadas de la media de ingresos salariales de este país. Esto se hace así frente a los cinco tramos de la reforma que plantea el Gobierno -con un tipo máximo del 43%, dos puntos menos que en la actualidad- y que Moncloa intenta sacar adelante con las formaciones de la derecha nacionalista.La propuesta de IU-ICV respeta el tramo a tipo cero para los mínimos personales y familiares contemplados en el proyecto de Ley, aquellos que afectan directamente a las rentas más bajas.En este sentido, IU-ICV considera que con su propuesta de aumento del número de tramos y tipos, así como el ajuste en la amplitud de los tramos, se puede potenciar la progresividad del sistema fiscal, evitando que contribuyentes con niveles de renta muy dispares tributen a un mismo tipo medio.Además, este grupo parlamentario busca que el impuesto recupere su carácter sintético integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base, desapareciendo la distinción entre base liquidable general y del ahorro que recoge el proyecto de Ley, y por tanto, la extensión de un tipo único del 18% para los rendimientos del capital financiero.Además, establece una exención de 1.000 euros para las ganancias patrimoniales generadas en más de dos años y su integración en la base del tributo, al tiempo que propone limitar al máximo la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva.IU-ICV entiende que la evolución socioeconómica y la generalización de las herramientas informáticas desde la creación del sistema de estimación objetiva en el año 1992 permiten que sea razonable exigir a los pequeños empresarios que lleven y conserven sus libros de registros obligatorios a efectos fiscales, así como sus facturas, especialmente si el objeto de su actividad económica se integra en la producción de bienes y servicios.En materia de vivienda, aún entendiendo que las ayudas públicas para acceder a una vivienda en España han de ir concentrándose vía gasto directo y priorizando el alquiler, se acepta la deducción por adquisición de vivienda habitual, si bien se apuesta por reducir la base máxima de esta deducción beneficiando a las cantidades invertidas en vivienda que se correspondan con la necesidad básica de la misma.De forma paralela, otra enmienda de IU-ICV contempla una deducción en la cuota por alquiler de la vivienda habitual para facilitar el acceso a una vivienda a los contribuyentes de menor capacidad económica, y se rebaja la reducción para los arrendadores.Asimismo, se quiere complementar la política de vivienda gravando con mayor intensidad las viviendas "desocupadas y ociosas", con el fin de favorecer su puesta en el mercado de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.También se apuesta por suprimir los planes individuales de ahorro sistemático por entender que pueden entran en "competencia desleal" con las pensiones públicas, al tiempo que pide reducir las aportaciones máximas a planes privados de pensiones con derecho a deducción.IU-ICV rechaza la disminución de los tipos impositivos en el Impuesto sobre Sociedades y cree que teniendo en cuenta el ciclo alcista del beneficio empresarial y el tipo efectivo medio, en el entorno del 24%, "no existe justificación" para reducir los tipos que pagan las empresas.

IU DENUNCIA LA DETENCION DE DOS JOVENES EN MOSTOLES POR ONDEAR LA BANDERA REPUBLICANA DELANTE DE LOS PRINCIPES


Izquierda Unida denuncia la detención que sufrieron ayer dos jóvenes militantes de esta organización y de las Juventudes Comunistas por agentes de la Policía Nacional frente al teatro "El Bosque" de Móstoles, por el hecho de llevar banderas republicanas durante la visita de los Príncipes de Asturias a este municipio.La diputada de IU y portavoz en la Comisión de Interior, Isaura Navarro, considera que "es absolutamente inadmisible que a unas personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, ondeando la bandera republicana y dando unos simples "Vivas" a la República se les detenga como medida ejemplarizante bajo el pretexto de haber incurrido supuestamente en los delitos de atentado, deshonor y alteración del orden público”.Navarro afirma que “parece que algún responsable de las Fuerzas de Seguridad quiere sumarse a su manera a las celebraciones del 75 Aniversario de la II República, deteniendo a quienes de forma cívica tratan de mostrar públicamente y sin violencia su apoyo a una opción distinta al sistema de organización del Estado actual y "limpiando" de republicanos el recorrido institucional de los Príncipes de Asturias”.La diputada Navarro afirma que “Izquierda Unida, con absoluta seriedad y exigencia de transparencia democrática, sin recurrir a los fuegos de artificio y sin caer en el mismo sensacionalismo utilizado por algún partido político en relación a la detención de dos de sus dirigentes locales madrileños, estudia llevar a cabo distintas iniciativas para exigir explicaciones a los responsables políticos de los agentes en relación a estos hechos”. "Esperamos que nuestra iniciativa -afirma la diputada de IU- cuente con el apoyo del resto de fuerzas políticas, incluso con el mismo entusiasmo y vehemencia demostrado por alguna de estas formaciones cuando las detenciones le afectan de forma particular".

18 de maig 2006

EVO MORALES EN EL PARLAMENTO EUROPEO


Bolivia tiene derecho a explotar sus recursos para dejar de ser un "Estado mendigo", afirmó hoy el presidente Evo Morales ante el Parlamento Europeo, donde denunció además que "el verdadero narcotraficante no es el que está en la cárcel, sino el que mueve millones de dólares a través de la banca privada", amparado por el secreto institucional.
Instantes previos a su comparecencia -en medio de quejas por la nacionalización y por los pronunciamientos del mandatario boliviano en Viena, en contra de las condenas oficiales a los "cultivos ilícitos"-, los europarlamentarios derechistas del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos, abandonaron el recinto legislativo, frustrados porque no pudieron impedir la presentación de Morales.
El mandatario comentó que la ausencia de derechistas fue una muestra de "desprecio y humillación y no de diálogo" y acotó: "No quiero entender que sea una muestra de racismo u odio a nuestras familias".
En una reunión especial con parlamentarios de un comité de relaciones internacionales, el legislador español José Ignacio Salafranca (PPE-DE), cuestionó ante Morales la política presidencial sobre los hidrocarburos porque, dijo, no es "amistosa", pero el presidente boliviano reiteró que las empresas extranjeras tienen derecho a las utilidades, pero el gobierno tendrá el control.
En la cuarta cumbre eurolatinoamericana de la semana pasada, Morales hizo público su desacuerdo con la incorporación de la frase "cultivos ilícitos" en la Declaración de Viena, porque alude a las plantaciones de hoja de coca que el nuevo gobierno valora por sus propiedades medicinales y culturales. La coca en su estado natural "no mata a nadie", dijo el gobernante boliviano, quien logró eliminar la alusión en el documento firmado en Viena.
En Estrasburgo, Evo Morales, un indígena aymara, concluyó su discurso con un señalamiento sobre el sentido de su gira por Europa.
Los gobernantes que estuvieron en anteriores administraciones, afirmó, salían al extranjero a "mendigar", pero ahora "queremos aumentar volúmenes de exportación y mejorar precios. No se trata de chantajear, sino de acabar con el Estado mendigo".
En conferencia de prensa, Morales dijo que las concesiones mineras que no representen una inversión podrían ser el próximo objetivo de la política de nacionalizaciones, pero aclaró que esa decisión "no va a estar en manos de mi gobierno, sino de la Asamblea Constituyente" que será elegida en julio.
Mientras, dos empresas que tienen inversiones en Bolivia, la francesa Total y la holandesa Royal Dutch Shell, mostraron hoy posturas contrarias sobre la nacionalización decretada el 1º de mayo pasado.
En su primer pronunciamiento sobre el tema, el presidente de Total, Thierry Desmarest, dijo que la compañía "llegó a ese país y creó riqueza descubriendo yacimientos de gas relativamente importantes y cree que aún puede aportar mucho explotando esos yacimientos, pero no lo va a hacer bajo cualquier condición".
A su vez, el director general de la corporación holandesa, Jeroen van der Veer, dijo en entrevista al diario británico Financial Times que el surgimiento del nacionalismo en países productores de petróleo y gas es "una realidad nueva", acentuada por el constante aumento en las cotizaciones de hidrocarburos

NO AL TRASLLAT DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
El Grup Municipal d'ICV-EUiA va visitar el passat dimarts 16 de maig l'Escola Oficial d'Idiomes i es va entrevistar amb el seu director. Després de fer una visita a les instalacions i rebre informació de les inversions en equips audiovisuals i en millora de l'equipament van transmetre la seva negativa al trasllat a l'EOI, atés que és un equipament prou consolidat a la ciutat, i que es totalment compatible amb el CAN ZAM, urbà, verd i frondós que sempre ha defensat ICV i EUiA.
La proposta de trasllat defensada pel PSC, només aporta incertessa doncs no fa cap proposta alternativa i pot perjudicar en molt l'augment de la utilització de l'EOI que esta tenint de forma continuada.

EL POETA COLOMENC JORDI VALLS GUANYA ELS JOCS FLORALS DE BARCELONATexte de www.vilaweb.cat

El poeta Jordi Valls (Barcelona 1970), guanyador únic dels Jocs Florals de Barcelona 2006 amb l'obra 'Violència gratuïta', explica a VilaWeb les idees que apareixen en aquest poemari que diu, és circular, comença i s'acaba, amb una dosi alta d'ironia, i que té com a temes de fons la transformació de la ciutat, la gran Barcelona que és l'escenari on es desenvolupa tot el llibre; la crítica a la generació anterior; i la idea de la mort com una gran injustícia.
Un dels versos que inclou Jordi Valls a 'Violència gratuïta' diu: 'Morir abans que la ciutat s'acabi'. El poeta parla de la situació de l'home dins la ciutat, un home desubicat en una ciutat que sempre s'està construint, i que és la gran Barcelona, l'àrea metropolitana. Valls critica les obres que canvien el traçat físic perquè això fa que molts aspectes del passat s'esborrin de la memòria col·lectiva. 'En tot el llibre hi ha una relació d'amor-odi, perquè no puc viure amb ella (la ciutat) però tampoc sense ella. I això també em passa amb un altre tema que tracto, una crítica a la meva generació anterior, la dels nostres pares que són els que ens van portar a la democràcia. I ho faig per la pura necessitat de tenir un espai generacional. Però després de la crítica també hi ha la reconciliació, perquè assumeixo la responsabilitat que em toca en el temps a venir. És així com tanco el cercle, prenc consciència de que jo també sóc responsable del que vindrà'. El llibre inclou una sèrie de poemes de temàtica amorosa, 'l'amor vist de manera desacomplexada i desmitificadora, i també hi ha molta paròdia de la meva joventut'. La darrera part del poemari, explica Valls, s'aproxima a la poesia de l'experiència, evocant paisatge del seu passat, 'però buscant que la gent s'hi pugui identificar. En aquesta última part també parlo de la mort que concebo com una gran injustícia, com una gran insatisfacció. I el títol és en part això, la violència gratuïta per mi mostra insatisfacció, és una violència que no acaba de ser evident'. Explica Valls: 'El llibre és molt realista, tangible, amb pocs elements simbòlics i amb referents fàcilment identificables, perquè hi ha una voluntat de comunicació'. El poeta, que creu que és un llibre molt barceloní, dedica una part del poemari a tres espais emblemàtics de la ciutat: la Rambla, que per Valls és una riera de gent, de moviment, i que suposa una mena de viatge iniciàtic d'evocació del mar; la plaça Urquinaona, que troba una illa imperfecta, on els vehicles semblen taurons, 'és un no-lloc, on les persones perden la identitat'; i la plaça Catalunya, 'un espai sòrdid ple de coses que no han fructificat'. Jordi Valls treballa a la llibreria Catalònia i viu a Santa Coloma de Gramanet, ciutat que ha marcat bona part de la seva trajectòria poètica. Ha estat secretari i president de l'Associació de Joves Escriptors de la Llengua Catalana, entre 1994 i 1996, i actualment és membre de l'AELC i del PEN Català. Fins ara ha publicat els llibres de poesia: 'D'on neixen les penombres?' (Columna, 1995), 'Natura morta' (Columna, 1998), 'Oratori' (3i4, 2000), 'La mel d'Aristeu' (Aiguaclara, 2003) i 'La mà de batre' (Andorra, Caixabank, 2005). Ha guanyat alguns premis literaris i també és present en cinc antologies. Ha seleccionat i prologat l'antologia 'Joves poetes catalans' (Bròsquil, 2004).

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET CONSIDEREM “NON GRATA” LA PRESENCIA DE L’EXERCIT A LA NOSTRE CIUTAT


Dimecres 17 de maig una unitat de l’exercit va estar-hi pressent al Parc Europa de Santa Coloma de Gramenet, no és la primera vegada, en les darreres setmanes ja havien estat algun dia més, el motiu de la seva estada es el “reclutament” de personal per l’exercit professional.

Esquerra Unida i Alternativa de Santa Coloma considerem “non grata” la seva presencia, doncs:

· L’existència d’un exercit professional sobredimensionat respon a una concepció anacrònica d’aquest, basada en la dissuasió i el caràcter ofensiu, així com i als interessos per reactivar una indústria actualment en crisi.
· La necessitat d’un compliment estricte de les normes internacionals que regulen el comerç d’armes. Reducció dràstica de la seva producció.
· Cal atacar les veritables causes dels conflictes: la fam, la pobresa, la manca de democràcia, el malbaratament dels recursos naturals, el creixement demogràfic incontrolat… preparant el camí cap a la total desaparició dels exèrcits.
· Considerem que la Pau s’ha de basar en la igualtat i el diàleg, en l’entesa política per resoldre els conflictes, en el respecte als drets humans i democràtics, entre els quals el dret a l’autodeterminació dels pobles i nacions, en la justícia i el dret internacional, en la solidaritat i la cooperació
· Defensem un canvi de l’actual cultura de la guerra a una cultura de la pau com la única forma per aconseguir una pau real i el ple respecte als drets humans.
· Defensem la destinació d’1% de la despesa militar a investigació i foment de la pau com a pas essencial per evolucionar d’una visió global creada entorn a la guerra a una concepció coherent amb els valors de pau i seguretat mundial.
· Estem treballant per la destinació del 0,3% del Pressupost Municipal per la Cultura per la Pau.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar al Juny de 2004 una moció de suport a la “marxa per la cultura de pau” i al Febrer de 2005 una d’adhesió a la campanya “Armes sota control” impulsada per Intermón Oxfam i Amnistia Internacional.En totes dues es feia palessa la reivindicació de la solució dialogada en els conflicte

IU PIDE UNA NUEVA LEY DE INMIGRACION QUE RECONOZCA TODOS LOS DERECHOS Y FACILITE LA INTEGRACION


El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, advirtió hoy de la necesidad de que el Gobierno central proceda a la redacción de una ley de Inmigración que tenga como principales objetivos el reconocimiento de todos los derechos a los inmigrantes e implique la puesta en marcha de medidas que faciliten la integración.En declaraciones a los periodistas antes de impartir una conferencia en la Fundación Antares Foro, Llamazares dijo que ante el incremento de la inmigración ilegal registrado en los últimos días "no valen medidas puntuales, sino que hay actuar de manera integral, como puede ser la puesta en marcha de un plan especial para Africa".En este sentido, el líder de IU señaló que hay que ser consciente de que la inmigración es un fenómeno que va para "largo", por lo que "es necesario mejorar las relaciones y las políticas con los países de procedencia". Así, indicó que el Gobierno español debe poner en marcha una nueva ley de inmigración que reconozca los derechos de los inmigrantes y que contemple políticas de integración. De esta forma, Llamazares resaltó que será "muy difícil" afrontar esta situación "si no se produce una intervención en Africa, ya que vivimos una exclusión de Africa del mundo". El coordinador general de IU apostó por la puesta en marcha de medidas de fondo que tienen que ver con la "cooperación y un plan para Africa".

POSICIÓ PERMANENT D'EUiA SOBRE EL CESSAMENT DE CONSELLERS I L'AVANÇAMENT ELECTORAL


RESOLUCIÓ DE LA PERMANENT D’EUiA. 11/05/06
1.- EUiA ha conegut la proposta feta pel President de la Generalitat, Pasqual Maragall a la coalició ICV-EUiA de convocar el referèndum pel 18 de juny, d’avançar les eleccions catalanes, de cessar els consellers d’ERC i de remodelar el Govern.
2.- La permanent d’EUiA fa una crida a les seves assembles a créixer amb nous afiliats i afiliades, un creixement d’homes i dones d’esquerres i catalanistes que van contribuir al canvi a Catalunya com la millor garantia per a continuar apostant per una Catalunya d’esquerres i front els interessos i pressions de la dreta catalana, de sectors econòmics i mediàtics per tal que els conservadors catalans puguessin participar en un futur govern de Catalunya
3.- Per EUiA, la present situació s’havia d’haver evitat, fa temps, per aquells partits i persones que han tingut majors responsabilitats en les crisis que ha viscut el govern. EUiA comparteix el desconcert i l’emprenyament polític de la gent d’esquerres perquè no es culmini l’Acord del Tinell.
4.- EUiA ha apostat i ha defensat sempre l’Acord del Tinell i la majoria d’esquerres. Per la qual cosa lamenta la present situació i el que això està comportant.
5.- EUiA constata, com vam advertir, que els canvis del govern de fa 15 dies no s’havien d’haver fet abans del referèndum. EUiA no comparteix la decisió de cessar els consellers d’ERC. La coalició ICV-EUiA no ha d’assumir noves responsabilitats al Govern.
6.- EUiA continuarà treballant com així ho ha fet fins al referèndum de l’Estatut per un SÍ catalanista i d’esquerres.
7.- EUiA vol destacar positivament els avenços produïts per l’acció de govern i l’encert de l’Acord del Tinell.
8.- EUiA continua defensant i treballarà, en el referèndum i en les eleccions, per una majoria d’esquerres i catalanista.
9.- EUiA proposarà a ICV la reedició de la coalició ICV-EUiA sobre noves bases.

10 de maig 2006

EUiA DE SANTA COLOMA PROPOSA UN ALBERG JUVENIL A L'ACTUAL COMISARIA DEL CARRER IRLANDA I FA UNA PREGUNTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS A TRAVES DE IU


A la Atención de Pedro Antonio Ríos Coordinador del Grupo Parlamentario del Congreso de Izquierda Unida

SOBRE LA SITUACIÓN DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA NACIONAL EN SANTA COLOMA DE GRAMENET

El despliegue de la Policía Autonómica de los Mossos d’esquadra en Santa Coloma de Gramenet en Octubre 2003, supuso la reducción de los efectivos de la Policía Nacional en la ciudad, con una única actividad administrativa, expedición y renovación del DNI así como del Pasaporte.

La comisaría de la Policía Nacional ocupa un edificio en la calle Irlanda, 67, en una muy buena ubicación, y que en el 2010 tiene prevista su inauguración de la nueva linia 9 del metro de Barcelona estará a 50 metros de una estación, que hará que el desplazamiento hasta el centro de Barcelona, el Aeropuerto y las estaciones del AVE sea más rápido.

El edificio situado en la calle Irlanda, 67 esta en una zona con una alta inmigración del 25% de la población, muy por encima de la media de la ciudad con un 16%.

Esquerra Unida i Alternativa de Santa Coloma de Gramenet, creemos que sería una buena opción la ubicación de un Albergue Juvenil en la ciudad:

Fomentaría las actividades para la Juventud durante todo el año y muy especialmente en época veraniega
Supondría un intercambio cultural de los jóvenes de la ciudad con otros jóvenes de otros países, pudiendo desarrollar otras experiencias.
La llegada de jóvenes provenientes de países del llamado primer mundo, básicamente aquellos que realizan más actividad turística, favorecería los lazos con los de los países empobrecidos y con los jóvenes inmigrantes de la ciudad.
Dinamizaría la actividad de ocio y también las de restauración, además de poner a la ciudad, llamada durante muchos años “ciudad dormitorio” en los destinos y circuitos turísticos.
Santa Coloma dispone de unos yacimientos ibéricos de los más importantes de Catalunya, un Museo de mucha calidad, así como diversas edificaciones de la edad media (Torre Pallaresa, Torre Balldovina), muy cerca de Badalona con importantes yacimientos romanos y de Sant Jeroni de la Murtra, monasterio del S.XIV.
También pasa por nuestra ciudad, un sendero de gran recorrido el GR.92 que une las localidades de Ulldecona (Tarragona) en la desembocadura del Ebro, así como Portbou (Girona) .

Consideramos que una cesión al Ayuntamiento de este edificio supondría además disponer de un equipamiento para actividades juveniles muy importante. Así mismo la ubicación para la expedición de los documentos de identidad, por no precisar de una plantilla muy extensa, sobre 10 personas podría ubicarse en cualquier local céntrico propiedad de la empresa municipal Gramepark.

-En que situación jurídica esta el edificio de la calle Irlanda?
-Podría llegarse a un acuerdo de cesión de la misma forma como se efectuó la cesión de diversos cuarteles del ejercito ubicados en diversas ciudades y que hoy en día suponen nuevos equipamientos para estas?

IU REGISTRA UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA REFORMA FISCAL DEL GOBIERNO "QUE PROFUNDIZA EN LOS PEORES ERRORES DE LA DERECHA"


El Grupo Parlamentario de IU ha registrado hoy una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno socialista. Esta iniciativa se ha concretado en el último día de plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad dado por el Congreso de los Diputados.El diputado Ángel Pérez, que será el portavoz parlamentario en la tramitación de esta reforma, considera que “con esta enmienda a la totalidad, con un contenido realmente alternativo y de izquierda, hacemos frente a una reforma regresiva e injusta para los trabajadores y trabajadoras que son, junto a aquellos que tienen menores rentas, los grandes perjudicados con la reforma pretendida. De salir el proyecto del Gobierno tal y como está, serán las rentas del capital y los contribuyentes de mayores ingresos quienes más se beneficien”.Para el parlamentario de IU, “nuestro texto alternativo busca conectar con las exigencias que los sindicatos de clase plantearon frente a las anteriores reformas fiscales del PP. Entonces, cuando estaba en la oposición, parecía que también el PSOE defendía recuperar la progresividad y equidad perdidas en el IRPF, pero el proyecto de ley presentado ahora demuestra que es todo lo contrario y que los socialistas abundan en los aspectos más regresivos defendidos por la derecha”.El Grupo Parlamentario de IU, que mañana miércoles presentará a las 11,30 h. en rueda de prensa en el Congreso la totalidad de su enmienda a la totalidad, adelanta algunos de los contenidos más significativos contenidos en el texto registrado hoy:El impuesto recupera su carácter sintético integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base, desapareciendo la distinción entre base liquidable general y del ahorro que recoge el proyecto de Ley, y por tanto, la extensión de un tipo único a los rendimientos del capital financiero.Se establece una exención de 1.000 euros para las ganancias patrimoniales generadas en más de dos años, que se integran en la base del tributo.Se establece una tarifa más progresiva, en seis tramos, con tipos que van hasta el 50% para las rentas más altas, respetando el tramo a tipo cero donde operan los mínimos personal y familiar del proyecto de Ley. El aumento del número de tramos y tipos, y el ajuste en la amplitud de los tramos, intenta potenciar la progresividad evitando que contribuyentes con niveles de renta muy dispares tributen a un mismo tipo medio.Se limita al máximo la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, extendiendo la estimación directa como método apropiado para calcular el rendimiento de las actividades económicas.La evolución socioeconómica y la generalización de las herramientas informáticas desde la creación del sistema de estimación objetiva en el año 1992, permiten que en la actualidad sea razonable exigir a los pequeños empresarios que lleven y conserven sus libros registros obligatorios a efectos fiscales y sus facturas, especialmente si el objeto de su actividad económica se integra en la producción de bienes y servicios.Aún entendiendo que las ayudas públicas para acceder a una vivienda en nuestro país han de ir concentrándose vía gasto directo y priorizando el alquiler, se mantiene la deducción por adquisición de vivienda habitual, si bien se reduce la base máxima de esta deducción beneficiando a las cantidades invertidas en vivienda que se correspondan con la necesidad básica de la misma.De forma paralela, se establece una deducción en la cuota por alquiler de la vivienda habitual para facilitar el acceso a una vivienda a los contribuyentes de menor capacidad económica, y se rebaja la reducción para los arrendadores.Por último, se complementa la política de vivienda gravando con mayor intensidad las viviendas desocupadas y ociosas, para favorecer su puesta en el mercado de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.Se suprimen los planes individuales de ahorro sistemático por entender que pueden entran en competencia desleal con las pensiones públicas, y se reducen las aportaciones máximas a planes privados de pensiones.El sistema público de pensiones se garantiza cuando se mantiene el carácter complementario y subordinado de los planes privados. El coste fiscal de los incentivos a los planes privados es considerable y los beneficios fiscales favorecen en mayor medida a las rentas más elevadas.El proyecto de Ley avanza en este sentido, pero de manera tímida e insuficiente, ya que la cantidad máxima permitida objeto de deducción es desproporcionada respecto a los ingresos salariales medios españoles.Se rechaza la disminución de los tipos impositivos en el Impuesto de Sociedades. Considerando el ciclo alcista del beneficio empresarial y el tipo efectivo medio, en el entorno del 24%, no existe justificación para reducir tipos. Cuestión distinta es abordar los verdaderos factores que influyen en la competitividad, la productividad y la eficiencia empresarial.Frente a esta propuesta, el diputado de IU entiende que en la del Gobierno “el tratamiento fiscal que se da es de una injusticia social inaceptable que contradice la necesidad de que el IRPF grave la totalidad de la renta, independientemente de cuál sea el origen de la misma”.Destaca que “el Ejecutivo socialista recorta de nuevo la tarifa y disminuye el tipo marginal máximo hasta el 43%, reduciendo los tramos y ampliando sus cuantías, minorando así la progresividad al permitir que contribuyentes con niveles de renta muy dispares tributen a un mismo tipo medio. El recorte en el tributo tiene su elevada dosis de regalo fiscal a los que más ganan: un 30% del coste de la reforma beneficia a menos del 5% de los contribuyentes”.Para Ángel Pérez, “queremos que el Gobierno explique a la sociedad sin trampas ni propaganda cómo piensan reducir la recaudación en otros 4.000 millones de euros con las nuevas medidas que afectan al IRPF y al Impuesto de Sociedades sin poner en peligro las políticas sociales y aquellas que cubren necesidades básicas de los ciudadanos -educación, servicios sociales, asistencia sanitaria o vivienda-, así como aquellas destinadas a mejorar nuestro sistema productivo (investigación e infraestructuras sostenibles)”.“La mejor reforma fiscal –destaca Pérez-, antes que recortar impuestos directos, es acometer una decidida lucha contra el fraude, lo que implica mejorar el proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, completándolo con medios humanos y materiales suficientes”. Ángel Pérez sentencia que “ahí está nuestra propuesta fiscal. Esperamos que aquellos que nos critican de manera simplista de querer subir los impuestos den marcha atrás a sus falsas acusaciones y muestren su disposición a discutir sobre este texto, basado en cifras difícilmente refutables. Si la recaudación del IRPF representaba en 1995 el 7,9% del PIB y descendió hasta el 6,5% del PIB en 2004, en ese periodo la contribución de los rendimientos del trabajo aumentó en 0,3 puntos del PIB, frente a una disminución de 0,9 puntos del PIB de la aportación de los rendimientos del capital”.

L'ASSEMBLEA LOCAL DE SANTA COLOMA VAM CELEBRAR EL 5è SOPAR REPUBLICÀ


L'Assemblea local d'EUiA de Santa Coloma de Gramenet va realitzar, el divendres 5 de maig, el cinquè sopar republicà.Més de vuitanta companys i companyes, amics i amigues van participar al sopar, rememorant un any més la II República.Es va obrir l’acte amb una audiovisual amb fotografies i cartells republicans, per passar tot seguit al sopar.Amb els postres i els cafès es va realitzar la vetllada musical on els companys i membres d’EUiA, els cantautors J.L.Ladera i Guillermo Zaire, van cantar cançons seves i versions d’Ismael Serrano, Carlos Chauen i Joaquin Sabina.En el sopar van participar també amics i amigues de l’organització local d’ICV, així com membres de la Plataforma Serra de Marina, de la U.L., del Comitè d’empresa de l’ajuntament (CC.OO), i del moviment veïnal i de Solidaritat.

EUiA REBUTJA LA REFORMA LABORAL DEL GOVERN CENTRAL PER SER ‘INSUFICIENT, ABARATIR L’ACOMIADAMENT I PRIORITZAR ELS INTERESSOS DE LES EMPRESES’


El coordinador general d’EUiA i portaveu parlamentari d’ICV-EUiA en matèria laboral, Jordi Miralles, diu que ‘és continuista amb les polítiques econòmiques del govern d’Aznar’El coordinador general d’EUiA i diputat al Parlament, Jordi Miralles, ha valorat avui la reforma laboral del govern del PSOE que ha titllat “d’absolutament insuficient i continuista amb les polítiques econòmiques de governs anteriors, inclòs el del PP, un continuisme que també impregna altres iniciatives com la reforma fiscal”. Miralles, comissionat parlamentari d’ICV-EUiA en polítiques laborals, ha assegurat que la reforma no respon als reptes de les relacions laborals espanyoles i suposa un repartiment del superàvit de la Seguretat Social entre els col·lectius més afavorits pel cicle de creixement econòmic. “La reforma preveu reduccions i bonificacions a les cotitzacions de les empreses, les primeres en deu anys, mentre que el cost d’aquestes mesures recauran, un cop més, en els treballadors”, ha dit. En aquest sentit, Miralles ha explicat que “en els últims anys el guany de les empreses i la banca han estat rècords, per això no és moment de rebaixar la contribució que fan al sistema públic de la Seguretat Social, sinó de redistribuir la participació d’aquestes i els treballadors en proporció a l’increment de guanys i salaris, respectivament”.L’abaratiment de l’acomiadament, una mesura especialment negativaCom a element especialment negatiu, Miralles ha destacat la ‘mesura estrella’ de la reforma, que suposa l’abaratiment de l’acomiadament, un dels objectius de la patronal que no s’ha pogut rebaixar com s’esperava. No obstant això, el coordinador general d’EUiA ha reconegut algunes millores previstes a la reforma, com la conversió automàtica a indefinits dels contractes temporals encadenats de manera fraudulenta o l’augment de la cobertura de prestació i del subsidi per desocupació, “tot i que aquestes mesures no són suficients per considerar la reforma positiva, especialment la segona, ja que només afecta a col·lectius petits i, en canvi, s’universalitza la reducció de les bases de cotització patronals en matèria de desocupació amb la rebaixa de recursos i l’increment de despesa pública que això suposa”, ha conclòs Miralles.

PRESENTACIÓ DEL FANZINE UNOMÁS I ACTUACIÓ DE HUMPHREY CAO


Diumenge 14, es realitzará la presentació del Fanzine Unomás i l'actuació de Humphrey Cao. EUiA col.labora, com una activitat per tal d'impulsar un grup de joves a la ciutat.
A les 19h. és fara una reunió oberta per tractar temes de joventut a la ciutat.
Lloc: Bar Linía 1. c/Sant Josep, 48

04 de maig 2006

5,6 i 7 DE MAIG FESTIVAL D'ART SOCIAL (FARTS) DE SANTA COLOMA DE GRAMENET


Per coneixer les activitats i el lloc on es realitzan entreu a
www.ara-santacoloma.com/farts/

APROVADA LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER L'APLICACIO D'UNA RESERVA SOCIAL EN ELS CONTRACTES MENORS DE L'AJUNTAMENTAmb aquesta mesura es podra destinar a proveïdors d'empreses d'inclusió socio-laboral del Tercer Sector un percentatge dels contractes menors de l'Ajuntament de Santa Coloma.En el mateix ple van demanar la paraula Cn Netega i Fundació Tallers de Catalunya

Atès l’ àmbit en el qual l’Ajuntament pot fer una gestió encarada en l’interès social és fomentar la integració de les persones amb risc d’exclusió social i les persones amb discapacitats físiques i psíquiques.

Atès l’article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, anomenada d’acompanyament dels pressupostos, aprovada pel parlament de Catalunya, obliga als diversos departaments, organismes autònoms i empreses públiques de la Generalitat a reservar determinats contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social, i que llur finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte.

La Llei de Mesures Fiscals i Administratives que acompanyava els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004, contemplava en el seu article 19 el foment dels objectius socials en la contractació que duu a terme la Generalitat.

La llei estableix que els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a centres d'inserció laboral de discapacitats, empreses d'inserció sòcio-laboral regulades per la llei 27/2002, del 20 de desembre, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones en risc d'exclusió social.

Atès que aquest article disposa que les entitats locals també poden aplicar l’esmentada la reserva social en els termes que estableixi l’acord corresponent del ple de la corporació.

Atès que els objectes cont

ICV-EUiA DENUNCIEM DAVANT DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA LA FALTA DE RESPECTE EN L'AJUNTAMENT INFORMA DE LA PLURALITAT POLITICA


Volem manifestar la nostra protesta i demanar la intervenció del CAC amb la intenció de preservar el dret a la informació i garantir el pluralisme polític de les publicacions institucionals de la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet edita cada setmana un full informatiu, per informar el conjunt de la ciutat d’activitats i actuacions municipals, nous serveis, informacions d’altres administracions i una agenda dels diferents actes que es realitzen en el conjunt de la ciutat. Aquestes activitats abasten un ventall molt ampli, ja que recullen l’espai cultural, esportiu, educatiu, religions, en definitiva fa palès el pols social i del teixit associatiu de la nostra ciutat.

De manera arbitrària i sense cap justificació, tècnica, política o professional no deixen que les organitzacions polítiques, puguem publicar i difondre les activitats que realitzem per la ciutadania de Santa Coloma.

Per exemple activitats que s’han lliurat al gabinet de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament i que no s’han publicat.

Activitats sobre la república
Convocatòries de tallers o assemblees
Informació sobre tallers didàctics
Conferències organitzades per ICV-EUiA
Altres

Entenem que les dues organitzacions estem molt arrelades a la nostra ciutat des de la restauració de la democràcia:
Que la nostra tasca no es redueix solament a fer actes polítics o electorals,
També organitzem actes culturals, de reivindicació de la memòria històrica i debats d’actualitat.
Som part de la ciutat i som ciutadans i ciutadanes amb drets individuals i col·lectius.
Volem seguir contribuint a la creació d’espais de reflexió sociopolítica a la nostra ciutat i considerem que el conjunt de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet té dret a escoltar i rebre informació de les diferents forces polítiques de la nostra ciutat.

La coalició ICV-EUiA té representació al consistori i, en diferents vegades i formes, s’ha plantejat aquest tema i s’ha demanat que les nostres organitzacions ppuguin difondre les seves activitats al full informatiu.

Per tot això demanen de forma urgent la intervenció del Consell d’Audiovisual de Catalunya (CAC) per tal que les organitzacions polítiques ICV i EUiA de Santa Coloma de Gramenet, puguin publicar en el full informatiu municipal de caràcter setmanal, les seves activitats i puguin difondre les diferents convocatòries dirigides al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma.

Entenem que la intervenció del CAC ha de permetre garantir i vetllar pel respecte dels drets i les llibertats; garantir el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat; i assegurar l’acompliment de les condicions de les concessions i l’observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria

02 de maig 2006

EVO MORALES SIGNA L'ALBA I NACIONALITZA ELS HIDROCARBURS


Diumenge dia 30 s’ha celebrat una cimera a l’Havana amb la participació dels presidents de Bolivia, Cuba i Veneçuela on han decidit estrènyer els llaços i establir aliances allunyades de les tesis comercials que el Estats Units mantenen amb Llatinoamèrica, que han qualificat d’imperialistes. En tornar d’aquesta cimera, avui 1 de maig ha complert una part fonamental del seu programa de govern, tot procedint a la nacionalització dels recursos energètics bolivians.Bolívia s'ha adherit a l'Alternativa Bolivariana per a les Amèriques (ALBA), que té com a objectiu la integració regional que inclogui aspectes econòmics, comercials, polítics i socials. Evo Morales ha declarat que "Només a Cuba i Veneçuela podem trobar solidaritat incondicional i no com en alguns països: xantatges, amenaces, condicionaments". L'ALBA, impulsada per Veneçuela, vol ser un contrapès a l'Àrea de Lliure Comerç, defensada per Washington. Els tres països també han firmat el Tractat de Comerç dels Pobles, promogut pel president bolivià, que implica l'eliminació dels aranzels per al comerç de diversos productes, com la fulla de coca i la soja. Amb aquest pacte econòmic trilateral, Bolívia, a més, ha aconseguit assegurar-se una àmplia cooperació amb Veneçuela en el terreny energètic, ja que aquest últim país s'ha compromès a subministrar a Bolívia tot el petroli que sigui necessari per satisfer la seva demanda interna. La nacionalització era una mesura esperada, però, tot i això, ha generat sorpresa. El president Evo Morales, ha firmat aquesta mateixa tarda un decret que dóna a l'estat bolivià tot el control sobre el gas i el petroli que hi ha al país, la seva principal font de riquesa. Segons s’ha informat, tropes de l'exèrcit bolivià han pres el control de tots els camps petrolers després de la firma del decret que atorga el control absolut de tots els hidrocarburs a l'estat, i ha issat la bandera boliviana a algunes instal·lacions. Les empreses estrangeres que operen a Bolívia hauran de lliurar tota la seva producció a l'empresa pública%

ET PORTEM A CONÈIXER LA BATALLA DE L'EBRE!


El proper 20 de maig, en el marc de la campanya Fent memòria, fas història per a commemorar el 75 Aniversari de la II República, EUiA organitza una sortida cap a les Terres de l’Ebre per tal de visitar els escenaris de la Batalla de l’Ebre. El programa de la sortida és el que podreu llegir tot seguit i el preu és de 10 euros per persona que inclouen el desplaçament amb autocar, l’entrada al Museu de Gandesa i el dinar.

Per tal d’apuntar-vos-hi, www.euia.org/lebre.php

Programa de la sortida a Terres de la Batalla de l’Ebre.
Sortida a les 7:00h.
Lloc: EUiA Doctor Aiguader.
Arribada a Gandesa. 10:00 h.
10:30h
Visita al Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre, on es pot veure una exposició de material i documentació.
Visió d’un audiovisual cronològic de la batalla de l’Ebre
Visita a les trinxeres d’en Mas de Grau.
Quatre Camins. Requetes contra republicans.
14:00 h.
Dinar al Restaurant del Coll del Moro.
Fideuà i Pollastre amb salsa...
16:00 h.
Visita a la cota 705. Monument de la Lleva del Biberó.
17:00 h
Visita a Corbera d’Ebre.
18:00 h
Tornada cap a Barcelona.
Preu de la sortida. 10€