27 de maig 2008

TROBADA MOVIMENT VEÏNAL I CIUTADÁ

Aquest dijous a les 19:30h. al local de Prat de la Riba, 36 és fará una trobada per possr en comú i fer-hi debat sobre la situació del moviment veïanl i ciutadá.

Aquesta és una trobada oberta a tothom que hi vulgui participar.El coordinador de la trobada és en PEDRO GALLARDO responsable de mov.ceïnal i ciutadá d'EUiA i ex-president de la FAVGRAM.

SANT JORDI 2008


Grácies al fotograf en Sergi Bernal

PARTICIPACIÓ CIUTADANA (II) A SANTA COLOMA


En el darrer Consell de Ciutat es va donar el primer pas per la revisió del Reglament de Participació Ciutadana, amb gairebé dos anys de retard.


Santa Coloma en forma part de l'OBSERVATORI INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ha participats a tots el FORUMS LOCALS nascuts de la trobada a Porto Alegre, i ha rebut distincions internacionals pel procés de CAN ZAM.Tanmateix l'Alcalde ha sortit els mitjans de comunicació pel procés participatiu del PAM, on li han possat diversos semafors verds.


Qualsevol estudiant de Ciencias Politiques que volés fer una tesis doctoral sobre participació amb aquestes dades prendria com ciutat referent a Santa Coloma.


Es bén curiós doncs que la realitat, es ben diferent. A cops un es pot arribar a sentir en una "democracia segrestada", on la pertinença a moviments socials, entitats o partits politics no afins i crítics amb la gestió del govern del PSC es prou complicada atesa la dificultat de difondre les opinions, mantenir les entitats i fer-hi activitats.I del Reglament s'ha fet una lectura restrictiva, i beligerant, des de la vessant sancionadora mentres que els apartats més participatius han estat ignorats.


Un petit informe d'algunes d'aquestes "actuacions":Espai públic
Les Ordenances de Neteja van establir el fet que en més d’una 20 de “pirulis” s’establís el rètol d’us exclusiu per a les entitats. Això no s’ha respectat, i son les empreses privades, principalment discoteques, promotores de concerts i artistes, qui els omplen amb una actitud totalment passiva per part dels responsables d’aplicar les ordenances.
·La ciutat s’ha omplert d’OPIS (espais publicitaris situats al carrer).Si bé la ordenança estableix que no es pot posar publicitat d’alcohol o tabac això ha estat incomplert pel mateix consistori. I s’ha utilitzat en període pre-electoral i electoral amb finalitats propagandistiques. No hi ha constància que cap entitat ciutadana hagi pogut fer servir aquests espais.
·Cartells de les entitats. Les entitats tenen moltes dificultats per poder difondre les seves activitats i els seus missatges. Cada cop hi ha menys cartelleres a les façanes, en son eliminades sense cap mirament (c/Irlanda, C/Singuerlin, C/S.Carles, c/Mssen.Cinto Verdaguer), i son mobiliari urbá. Es realitza un seguiment “intimidador” i penalitzador vers a les entitats mitjançant multes, al mateix temps que immobiliàries, diaris gratuïts, ofertes diverses gaudeixen de total impunitat per escampar papers pel carrer, per les façanes i els vidres dels cotxes.
·Pancartes. La Ordenança va acotar els espais i el temps de durada, però les interpretacions son ben diferents depenen de qui es l’autor de la pancarta. El PSC va posar pancartes al bell mig de la plaça de la vila, o la UE Gramanet al pont del potosí sense que es retirés o es poses una multa.
·Sancions. No s’estableix un criteri uniforme i transparent alhora de sancionar, diverses entitats i partits en surten sancionats, d’altres gaudeixen d’un “mirar cap a altre costat”.Es fa una persecució premeditada.
·Murals. En els darrers anys i amb l’excusa de netejar les parets, es a dir de pintar-les de gris s’han esborrat diversos murals d’entitats. Alguns d’ells que ja formaven part de la cultura popular per la seva ubicació, el contingut i pel moment en que es van fer (contra la OTAN, vagues generals, solidaritat, contra la violència de gènere i la xenofòbia…), d’altres no s’ha trigat ni un any en fer-los desaparèixer. Encara que la ordenança de neteja permeti fer murals, les entitats saben que després del temps i l’esforç de fer-ho, potser al dia següent haurà estat tapat en nom de la Santa Coloma neta (d’idees).
Campanyes electorals
No s’habiliten espais electorals .Per que els partits posin la propaganda electoral, es deixen els espais ja existents, entren en la dinàmica que pateixen totes les entitats (immobiliàries, promotors musicals….).
·Distribució d’espais. La distribució d’espais no es equitativa, sinó majoritària.
Distribució de banderoles. Els partits amb aquest sistema majoritari es reparteixen els carrers. Peró el PSC, i també Ciutadans, adquireixen compren utilització d’espai públic, carrers que no havien aparegut alhora de fer la distribució.
Equipaments
Centres Cívics. Les organitzacions polítiques no poden posar informació de les seves activitats, ni deixar els butlletins informatius als Centres Cívics. Determinades entitats també es troben amb aquesta dificultat. Hi ha una arbitrarietat.
C.R.Mas Fonollar. Mitjançant una modificació en la ordenança només poden fer-hi activitats entitats juvenils, restringint l’accés a un dels pocs espais adients per fer-hi concerts i festes a l’aire lliure a les demes entitats. El fet de que no es puguin fer actes amb afany de lucre, fa que moltes entitats no puguin tenir un espai per fer activitats d’autofinançament.
Festa Major
Fira d’entitats. Des de l’any 2001 les entitats no disposen d’un espai adient per posar-hi les seves carpes i difondre les seves activitats. Això també ha suposat una retallada en les fonts d’autofinançament de les entitats.
Comissió de festes. No hi ha una renovació en la comissió de festes, les entitats no poden proposar representants doncs se’ls ignora, i no se’ls convoca.
Espais de restauració i barres de begudes. Les entitats no poden accedir-hi a fer-hi el Servei de Bar a la Festa Major, es deixa en mans de les empreses. Es un altre font d’autofinançament que és nega a les entitats.
Òrgans Municipals
Ple Municipal. La petició de paraula i les intervencions als plens municipals, son restringides. Les entitats no poden proposar un punt de l’ordre del dia si aquest no és refermat per la majoria del Ple Municipal.
Ple Municipal. L’alcalde fa una lectura restrictiva dels seus deures com president del Ple, i restringeix la paraula als grups municipals de la oposició.
Audiències Públiques. La obligatorietat de fer audiències públiques als Pressupostos i les Ordenances topen amb la manca d’informació i amb antel.lació que es dona. La manca de voluntat participativa, doncs no es realitza per barris, ni s’assumeix cap de les propostes fetes.
Mitjans de Comunicació
Manca de Reglament. No existeix un reglament del mitjans d’informació públics, tot i el comprimís d’ençà l’any 2004
Ajuntament Informa. No existeix un consell de redacció ciutadà. Les informacions son totalment parcials, els grups municipals només poden opinar una vegada al mes i d’un tema en concret. No poden sortir informacions d’activitats dels partits politics, i diverses entitats han sofert la censura i no han pogut publicar les seves activitats.Fins i tot membres de l'equip de Govern no del PSC, no han aparegut en cap publicació municipal.
SC. El mateix cas que l’Ajuntament Informa.
Grama Radio. L’externalització de la radio municipal ha suposat la desaparició com Servei públic, no es parla de la ciutat. Las entitats no hi tenen opció de dir la seva, i les organitzacions politiques tampoc.
Mitjans no públics. Hi ha una arbitrarietat en la difusió i acceptació als espais públics, depenen de si son més o menys afins al Govern municipal, els més crítics tenen dificultats i se’ls nega la difusió en espais públics.


Àngel Pla

Coordinador local d'EUiA

Regidor

23 de maig 2008

CAN ZAM I LA BASTIDA

fa més de un any i mig que es va fer l'aprovació inicial del Planejament de Can Zam, un acord que des de la discrepància, no contentava a ningú, assegurava que no es fessin habitatges i que s'ampliés la zona verda i d'equipaments. Esta en procés de tramitació un altre projecte que afecta a les zones verdes de la ciutat, a la Bastida es preveuen fer-hi 272 habitatges d'ells un 10% privat.En aquest cas sense debat ni participació. Des d'EUiA considerem que és un espai a protegir com a zona de transició a la Serra de Marina, un lloc on no ha d'haver cap tipús de construcció i on mitjançant el reforestament que ja fa anya que fan les escoles, podem aconseguir un pulmó tant necesari per la ciutat.
En aquest proper Ple, un animem a que portem una planta per fer-hi una acció de protesta i reivindicativa de les zones verdes a la ciutat!!!
Ple Municipal dilluns 26 de Maig 19h

21 de maig 2008

PARTICIPACIÓ CIUTADANA (I) A SANTA COLOMA

Santa Coloma es punt de referéncia alhora d'establir els nous marcs de participació ciutadana dels ajuntaments.

Sí, és guanyadora de diversos premis per bones práctiques, l'Alcalde surt amb més semafors vers que la Meridiana, el PAM amb l'elaboració més rápida de la història és una nous simbol de metodologia participativa.

Els consell municipals es reuneixen cada 2 anys i quan interesa com l'Escolar, del Pla per a la Convivència des de que venen calés per fer coses ja no interesa la veu de les entitats, abans servía per dir podréim fer això o allò altre pero no tenim diners!!.El Patronat Municipal de l'Escola de Música es reunirá al juny per primer cop a la legislatura...

Volen reformar el Reglament de Participació, amb més d'un any de retard. Alguns ja n'estem cansats de no poder participar a la nostra ciutat.
 • Pancartes no hi possis que te les treuen i segons on multa.
 • Murals, ja no en queda ni un dels que en aquest darrers 5 anys hem fet.
 • Som una organització política i no podem surtit anunciats a l'Ajuntament informa. Pensava que això de no discriminació per idees, era un dret constitucional
 • No podem organitzar concerts, sopars, activitats, et possen tantes trabes que es treuen les ganes.

20 de maig 2008

EUiA es mostra en desacord en la supressió de Batxillerats Nocturns


EUiA es mostra en desacord en la supressió de Batxillerats Nocturns


Certament és preocupant que el Departament d'Educació llenci a la premsa aquesta idea desuprimir el batxillerat nocturn, sobretot, sense està ben tancada una alternativa que siguirealment positiva per a tothom. L'alternativa que proposa és la dels ensenyaments a distància,que evidentment també és important que existeixin, però que no està clar encara si és la mésadequada per la situació de molt del jovent que tenim a la societat, ni el suport tutorial que hihauria... Es pot estar d’acord en què els ensenyament a distància es reforcin, però no té perquèser a costa de suprimir el batxillerat nocturn (20 de 46), que en alguns municipis (a qui tambés’hauria de consultar donat que coneixen bé la demanda existent), pot suposar també elbenefici per centres privats que sí tinguin aquesta oferta.Ja va convertint-se en un costum que el Conseller parli amb la premsa sense tenir, o aixòsembla, els temes ben pensats, i apa! a polemitzar. No és la millor manera de comunicar-seamb la ciutadania, penso.

Més que costum, diria que sembla que parli amb la premsa persondejar l'opinió pública, en lloc d'anar a parlar-escoltar primer als sectors que es veuenafectats directament (professionals del nocturn, associacions d'estudiants... i socis de governtambé), i veure si és el millor que es pot fer. Diuen que hi ha molt d'absentisme al nocturn, peròno crec que el problema sigui l'horari de les classes.EUiA no podem està d'acord en que es suprimeixi de cop.

Per fer-ho caldria tenir un estudi moltacurat en diversos aspectes: tothom realment disposa d'ordinador a casa? els ensenyaments adistància, garanteixen la socialització tant important en els aprenentatges i necessàriatambé per a la gent jove i que sí es dóna en les classes presencials? I la tutorització, éssuficient pel jovent? I pel professorat de nocturn, quina és la sortida que dóna? I la repercussióentre oferta pública i privada?D'altra banda, partint de la idea de l'educació com a dret universal i de l'equitat, del fet que hi hamolta joventut que encara abandona els estudis i més tard es torna a incorporar, del fet que lael seguiment tutorial en aquestes edats també és necessària perquè no tot és la “matèria”, sinóque l'acompanyament, el donar una correcta orientació és bàsic, sobretot, per la diversitat desituacions personals, algunes complexes, de nois i noies...

Diria que suprimir el batxilleratpresencial nocturn no sembla la millor opció.En tot cas, donada la diversitat de situacions que es poden donar en la gent jove (qui treballa,qui no disposa d'ordinador, qui té dificultats per relacionar-se o d’algun altre tipus...) i de lespossibilitats de les classes presencials, per a la interacció entre iguals i diferents, de l’acciótutorial de proximitat, etc, el millor és també tenir diversificada l’oferta. Si es parlés de la fórmulad’ensenyament semipresencials podríem parlar-ne. Però per atendre la diversitat, calenrecursos i formes diverses. Per tant, ara per ara, entenem que cal seguir combinantensenyaments presencials diürns, nocturns, semipresencials i a distància (informatitzats o no).Tots són complementaris, no excloents. Una única manera de fer vindria a dir que tothom téordinador (i no és cert), ningú necessita de l'intercanvi relacional del llenguatge oral i no verbal(tant important en l'ésser humà i tampoc cert)...

D'altra banda, per la gent que treballa, és certque el treball a distància afavoreix que t'organitzis en l'horari que et vagi millor, però no etredueix el temps d'estudi, ans al contrari, sovint, l'ensenyament a distància requereix tal esforçde treball individual que necessita d'una voluntat, una sistematització del treball, una confiançaen sí mateix/a i un acompanyament molt fort perquè no decaigui.Com a grup parlamentari (Coalició ICV-EUIA), s'estan donant converses al respecte, per evitarel tancament d’aquesta oferta d’un dia per un altre, i sense una alternativa clara.

EUiA dóna suport als centres afectats i demana la reconsideració per part Departamentd’Educació.

Sector EUiA EnsenyamentMaig 2008

SEQUERA A SANTA COLOMA?......

A BARCELONA:

Mientras en Barcelona, no funcionan las fuentes, en Santa Coloma somos más chulos... !!!!!

El fotografo ciclista, seguira enviandonos fotos-protesta....envia la tuya a coquito275@hotmail.com o a info@euia-gramenet, y te la colgaremos....
EL PLA POPULAR I XAVIER VALLS


Un dels darrers assassinats al Pais Basc, el de l’ex-regidor Isaias Carrasco a Mondragón em va duu al cap el record d'en Xavier Valls, "l'arquitecte del Pla Popular", que va ser assassinat a l'atemptat de l'Hipercor el 19 de Juny de 1.987.
En Xavier era al costat dels veïns/es, dels seus somni de millora d'una ciutat que era un desgavell urbanístic, fruït de l'especulació que l’època franquista havia deixat. Eren necessaris moltes millores, serveis bàsics, escoles, recuperar espais verds pels barris.
En Xavier, es mereix un homenatge més enllà de la Plaça que te dedicada a Can Mariner. Penso que el millor homenatge seria no trair les propostes que el Pla Popular feia, que a cada barri hi hagués un espai verd, que Can Zam fos el gran parc , verd i frondós que cal a Santa Coloma, que els equipaments públics fossin els idonis atesa l’estructura poblacional, que hi hagués justícia social i igualtat d’oportunitats des de la infància, escoles bressol, qualitat educativa, joves que puguin arribar a la Universitat. I que des de la diversitat i pluralitat cultural que ha d’enriquir-nos es pogués construir un nou concepte de ciutadania i de democràcia des de la participació.
Val a dir que els anys d’Ajuntaments democràtics han traït algunes d’aquestes expectatives, la immediatesa de la política, les prioritats marcades des de les administracions supramunicipals, la insuficiència financera de la ciutat… Però també la manca d’empenta en determinats moments, i d’ençà l’arribada a l’alcaldia del PSC l’any 1.991 la liquidació del Pla Popular, amb la no assumpció del Pla Estratègic Santa Coloma 2.000.
El PSC no vol plans estratègics, prefereix anar mossegant mica en mica, no volen parlar de la ciutat com un tot complex que cal donar forma i equilibri, i li agraden les grans escenificacions,els grans titulars, aquells que surten als diaris de màxima tirada pagats pel consistori, a mena de publi-reportatge.
Els darrers exemples son clarificadors, Can Zam un any i mig després continua pendent de l’aprovació definitiva, i això que el debat tenia premis per la participacions ciutadana i les càmeres de TV3 eren observadors del mateix, tant se val si volen el canviaren.
La proposta per la Bastida, de més de 200 habitatges en una zona de transició a la Serra de Marina i on diverses generacions d’alumnes de col·legis han fet plantada d’arbres, un projecte que no es gaire allunyat del que es pretenia fer als anys 60.
En certa mesura algunes “politiques” d’avui en dia no són gaire allunyades de la fagocitat d’aquells que en Pitarque va anomenar “corbs subhastadors”.
El Pla Popular i en Xavier es mereixen que continuem defensen una Santa Coloma per viure!!!Àngel Pla i Reche

Coordinador local d'EUiA

Regidor Santa Coloma de Gramenet

18 de maig 2008

El movimiento vecinal colomense, dividido ¿ a quien/es beneficia ?


El movimiento vecinal colomense, dividido ¿ a quien/es beneficia ?


Se esperaba pues lo han ido trabajando con tiempo, con un largo año tras los resultados de la Asamblea anual de FAVRAM del 2.007 celebrada en el barrio de la Riera Alta.


No aceptaron los resultados democráticos de la asamblea, no consiguieron el objetivo de ocupar los cargos vistosos, según interpretación de ellos. Ahora salen a la luz argumentando tener una línea y visión de ciudad, de trabajo aternativa, diferente a la de la Federación, la de siempre, la histórica.


No comparten el concepto y estilo del movimiento vecinal FAVGRAM y crean la FEVAG.( federación de entidades vecinales y asociativas de Santa Coloma de Gramenet ).


Santa Coloma, sus ciudadanos no se merecen ésto; los seguidistas del estilo “mayoría de gobierno” puede que estén contentos, pero la CIUDAD pierde. Le han puesto a huevo a Bartomeu y acólitos utilizar el “ es que ahora estáis divididos” y en consecuencia interpretar que hemos perdido credibilidad. En absoluto es así; este argumento es vil y barriobajero pues lo que buscan es “reforzar sus posiciones” en frentes como Can Zam y su definición, viviendas o nó en el parque, viviendas en zonas verdes ( La Bastida como ejemplo ), una participación que favorezca a los dóciles , una libertad de expresión maniatada o dificultada, un Consell de Ciutat a su manera ( vamos, un consejo de notables ) y, tantas cosas más.


Claro está, esto tiene un precio para quien se vende, satisfacer intereses personales, hecho que un vecino auténtico nunca aceptaría, pues hay algo esencial en el ser humano que no tiene cesión, la DIGNIDAD y el orgullo, también el respeto a la historia, patrimonio de todos, hoy. Es triste hablar en nombre de barrios como Can Franquesa, el Fondo, Santa Rosa, Can Mariné, Riera Alta, sin haber contado con la decisión de base de sus vecinos o haberlo hecho manipulando, tergiversando la realidad. Ese es su nuevo estilo, el de reactivar el movimiento vecinal, dicen.


Que no lo duden, se impondrá la cordura, la coherencia de una CIUDAD que está preparada para digerir ésto, para poner a cada uno/a en su sitio


Ha costado tanto llegar aquí que han quedado deslegitimados por falta de moral, de ética al dar este paso de retroceso, “los artífices del DIVIDE y VENCERAS”.


No os deseo parabienes y el encontrarnos en el camino, pues han puesto ruedas en nuestra andadura, con errores que asumimos pero con honradez, lealtad a nuestro ideario: independencia, no a las consignas, no al servirse de, entrega y crítica constructiva cuando proceda. No nos aborregarán, seremos y tendremos más o menos fuerza pero, con la cabeza alta.


Estaremos a la espera de conocer sus programas, su línea nueva de trabajo pero lo que ha quedado claro, es que no han aceptado la pluralidad como valor y riqueza, el consenso como “unidad de mínimos”, el respeto a los acuerdos de los auténticos protagonistas: las bases ciudadanas organizadas


Pedro M.Gallardo
. Expresidente de FAVGRAM
Responsable Movimiento Ciudadano EUiA StaColoma de Gramenet

Butlletí especial ensenyament: “L’Alcalde suspèn curs”

Per a aquest mandat, en Bartomeu Muñoz i la seva majoria absoluta es van presentar amb moltes promeses electorals i publicitat oficial. Però la realitat actual no es correspon al que va prometre ni a les necessitats de Santa Coloma. El descontentament en temes educatius és evident i generalitzat. L’educació a la nostra ciutat no es pot convertir en promesa electoral per, després, oblidar-se’n durant quatre anys. Podeu consultar el butlletí clicant en el banner de la dreta.
Amb motiu de la diada d’ensenyament públic i finalitzant el curs escolar, ICV-EUiA repassa l’actualitat en matèria d’educació a la nostra ciutat i fa propostes per millorar aspectes clau. ICV-EUiA, des de l’oposició, denuncia allò que no s’acompleix i fa propostes per millorar l’educació a Santa Coloma, que hauria de ser la prioritat d’un bon govern municipal.

podeu trobar-lo aqui: • BUTLLETÍ ENSENYAMENT
 • NO A LA SUPRESSIÓ DEL BATXILLERAT NOCTURN A SANTA COLOMA!!!

  ICV-EUiA hizo una petición en el pleno para que se evite la pérdida del bachillerato nocturno que actualmente se imparte en el IES Puig Castellar, desde hace ya muchos años. Actualmente en la página web de la Generalitat se puede comprovar como Santa Coloma pierde sus estudios de nocturno.
  El alcalde Bartomeu Muñoz, no ha sabido frenar una nueva pérdida para nuestra ciudad. Que Santa Coloma no tenga nocturno y que se proponga su sustitución por los estudios vía Internet, cuando nuestra ciudad no dispone de un alto índice de conexión, resulta decepcionante.


  ICV-EUiA ja ho va manifestar a través del seu grup parlamentari, que està en contra de la pèrdua d’aquest servei educatiu. El grup municipal ha anunciat que farà un prec per demanar que es mantingui el nocturn que s’està fent a la nostra ciutat.

  Jóvenes registrados en el Pleno


  Esta situación se produjo en el pasado pleno de 8 de mayo donde la Assemblea de Joves Gramenet del Besós habia solicitado la intervencion. Cuando un grupo de jóvenes de diversas entidades tenían la palabra en el Pleno para solicitar más horarios y mejores condiciones en las salas de estudio. Un fuerte dispositivo de seguridad registró a los jóvenes que se disponían a entrar. El pleno, como era de esperar y viene siendo habitual, se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Que esperaban?Los jóvenes dieron una lección de democracia y respeto que este alcalde esperemos haya sabido aprender.
  Resulta lamentable que es criminalitzi a la joventut de la ciutat registrant-los a l’entrada del Ple o les traves que posen els serveis de seguretat als veïns que volen seguir en directe el desenvolupament del Ple, que per altra banda és públic.Al acabar el Ple Municipal, el regidor de la coalició, Àngel Pla, va intervenir per demanar que s’aturin les accions restrictives i intimidadores contra els joves que volen accedir de forma pacífica al ple, més quan aquests tenen el dret a paraula concedit.

  El nou catàleg de Patrimoni s’aprova sense consens i es carreguen Can Pedragosa


  Per primer cop el catàleg de patrimoni de la ciutat es va aprovar amb l’únic vot del PSC, ja que, entre d’altres pèrdues, consolida la pèrdua de la façana protegida de Can Pedragosa, en una actuació vergonyosa i criticada per totes les forces polítiques i socials de la ciutat.


  Intervencio del Grup Municipal d'ICV-EUiA


  La proposta que arriba aquí no és la proposta treballada o sorgida de la Comissió de Patrimoni. La Comissió de Patrimoni es va reunir ahir a corre-cuita per donar compte, ni tan sols per aprovar, aquesta proposta. Tampoc ha tingut un procés informatiu o participatiu de cap altra mena i un cop més ens arriba la documentació amb poc temps.Es bo que s’actualitzi el catàleg i valorem positivament el treballen el seu conjunt, excepció feta d’algunes pèrdues, i la feina realitzada pels tècnics. El nostre grup ho ha vingut demanant en cada mandat aquesta revisió que creiem havia de ser debatuda i consensuada. Hi havia temps per fer-ho. I hagués estat millor fer-ho, també, amb el Consell General de Ciutat. No obstant, centrant-nos en la proposta que ens arriba avui, podríem aportar algunes propostes i considerar des de punts de vista diferents algunes de les modificacions. Tot des de l’estricta mirada del que ha de ser el nostre patrimoni històric, cultural i artístic. Vàrem ser punyents amb la preservació del Molí d’en Ribé en la zona de la Torre Balldovina just quan es preveia la construcció d’un pàrquing que podia afectar aquestes restes. Malgrat la preocupació inicial, veiem amb bons ulls el tractament posterior que s’ha fet d’aquestes restes.Ara bé hi ha un punt, la façana de Can Pedragosa, que va més enllà del que és un tema exclusivament de patrimoni. El nostre grup va demanar en un ple anterior, una reunió de la Comissió de Patrimoni per, entre d’altres temes, conèixer com es resoldria el tema de la façana de Can Pedragosa. La reunió, demanada amb temps es va fer ahir i convocada dos dies abans. Tot això quan estem parlant de la modificació del catàleg de patrimoni de la nostra ciutat més important dels darrers 20 anys. Mirin: la Generalitat de Catalunya per mitjà del seu departament de Política Territorial i Obres Públiques, en un edicte del 26 d’agost de 2002 aprovava el Pla Especial de Reforma Interior Ciutat Vella 2, però afegia la prescripció següent: “Es mantindrà la façana principal del carrer Pedró de l’edificació de can Pedragosa, en la fitxa 27 del Pla Especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb la Resolució del conseller del Departament de Cultura de 15 de juny de 2000”.En el full informatiu de 15 d’abril de 2005 en el que parlava del Pla Especial, deia a la portada titular “desmontado el edificio de Can Pedragosa, en la calle del Pedró” i afegia “El nuevo edificio que se construya incorporará los elementos originales de la fachada, ya que está protegida por el Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico”. De fet en la llicència d’obres 40/2006 OMA, consta la condició de què s’haurà de procedir a la reconstrucció de la façana del carrer del Padrò 24 (façana protegida) segons consta en la llicència d’enderroc 809/2004-MEN i en document de compromís adquirit per la propietat i la direcció facultativa en data 17/02/2005. Finalment per via de Decret de data 4 de febrer de 2008 es proposa: “aturar en caràcter immediat les obres de construcció de la façana de l’edificació al carrer del Padrò”. I a “presentar documentació gràfica i escrita del procés de reconstrucció de la façana protegida com programació de les obres de reconstrucció, documentació que s’haurà de presentar en el termini d’un mes, i que serà analitzada pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament per tal d’informar de la correcció de la proposta. No es podran reprendre les obres afectes a la façana fins resolució expressa de la correcció de la documentació, procés i reconstrucció esmentada”.Bé, no sabem si aquesta documentació va arribar mai, el que si ens arriba avui és la descatalogació d’aquesta façana. Vostès han fet un problema d’on no hi havia. Una façana protegida, una construcció i reforma publicitada, una llicència d’enderroc i d’obra que deixava ben clarament expressades les condicions de la nova construcció. Per què tocar Can Pedragosa? Per què no mantenir el previst? Per què Santa Coloma ha de perdre patrimoni?Senzillament, aquesta proposta, aquesta decisió, van més enllà del tema patrimonial, parla a les clares de la poca valentia d’aquest govern municipal, d’un model de gestió que no defensa, en aquest cas, els interessos de la ciutat. I els demanem que es corregeixi aquesta posició i es mantingui la façana tal i com estava previst.És per tot això que el Grup d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa votarà, també amb tot el dolor, en contra i avancem que farem al•legacions. Replica a la Tinent d’Alcalde.Respecte a que ens posem a treballar, jo afegiria a les paraules que la Sr. Saez li ha adreçat, que els grups de l’oposició treballem a més amb celeritat, a la vista està la preparació que ha suposat aquest Ple Municipal.Del que vostè ha dit podem treure algunes conclusions:Que nosaltres hem estudiat la documentació, és per això que fem diverses valoracions i hem fet una argumentació concreta i completa en torn a Can Pedragosa.Sobre la participació dir-li que nosaltres pensem que una actualització, la més important, del catàleg de patrimoni en els darrers 20 mereix un tractament diferent. Que passi pel Consell de Ciutat és una cosa que demanem nosaltres per donar més participació i valor al Consell, però entenem que és opinable. En tot cas, argumentar que hi ha gent que ha faltat en alguna reunió de la comissió de patrimoni no és el tema, convoquin-la bé, amb temps, de fet ja hem dit que nosaltres varem demanar en un Ple anterior aquesta reunió que es va produir precipitadament. Que si corria presa modificar el tema dels pavellons de l’Esperit Sant, hem tingut temps de fer-ho, ja que fa gairebé un any que funciona el nou hospital i que aquests pavellons estan en desús.Què ja en un Ple anterior d’aquesta corporació, es va demanar una especial protecció i cura del desmuntatge de la façana per evitar que es malmetés. I que reconstruccions d’aquest tipus ja s’han fet a la ciutat.Que ara pel que ens ha dit ja sabem que la façana ja no es podrà reconstruir tal i com estava previst, encara que es mantingués en el catàleg de Patrimoni

  12 de maig 2008

  SOPAR SANTA COLOMA PER LA REPÚBLICA DIVENDRES 16 MAIG


  Elogio de Marx en el 125 aniversario de su muerte  Elogio de Marx en el 125 aniversario de su muerte
  Francisco Fernández Buey
  Rebelión
  Aunque hoy no se lea tanto a Marx como se le leía hace unas décadas, todavía las personas cultas consultadas en Inglaterra, el país en que vivió durante su madurez y en el que murió, siguen considerándole el filósofo más importante de la historia. Esto suena a paradoja. Primero porque, hablando con propiedad, como recordaba hace poco Toni Doménech, Marx fue más científico social que filósofo. Y después porque esa consideración choca con lo que muchos intelectuales encumbrados por los principales medios de manipulación de masas vienen diciendo en los últimos tiempos sobre el marxismo.
  Pero seguramente también esta paradoja tiene su explicación: la mayoría de las personas cultas saben hoy que la filosofía se ha mundanizado, que el filosofar de nuestro tiempo es inseparable de la ciencia social y que Marx fue precisamente uno de los primeros pensadores en llamar la atención, ya en el siglo XIX, sobre la importancia de esas cosas. Se comprende, por tanto, que se valore su filosofar, aquella filosofía de la praxis elaborada por Marx en conexión con la economía, la sociología y la teoría política.
  Además, para los nuevos esclavos de la época de la economía global (que, según estadísticas recientes, andarán rondando los cien millones), para los proletarios que están obligados a ver el mundo desde abajo (un tercio de la humanidad) y para otros cuantos millones de personas sensibles que, sin ser pobres o proletarios, han decidido mirar el mundo con los ojos de estos otros (y sufrirlo con ellos), el viejo Marx todavía tiene cosas que decir. Incluso después de que su busto cayera de los pedestales que para su culto construyeron los adoradores de otros tiempos.
  ¿Qué cosas son esas? ¿Qué puede quedar vigente en la obra del viejo Marx después de que renegaran de él quienes habían construido estados y partidos en su nombre?
  Aunque Marx sea ya un clásico del pensamiento socio-económico y del pensamiento político, todavía no es posible contestar a esas preguntas al gusto de todos, como las contestaríamos, tal vez, en el caso de algún otro clásico literario de los que caben en el canon. Y no es posible, porque Marx fue un clásico con un punto de vista muy explícito en una de las cosas que más dividen a los mortales: la valoración de las luchas entre las clases sociales.
  Esto obliga a una restricción cuando se quiere hablar de lo que todavía haya de vigente en Marx. Y la restricción es gruesa. Hablaremos de vigencia sólo para los que siguen viendo el mundo desde abajo, con los ojos de los desgraciados, de los esclavos, de los proletarios, de los humillados y ofendidos de la Tierra. No hace falta ser marxista para tener esa mirada, por supuesto. Bastaría con algo de lo que no andamos muy sobrados últimamente: compasión para con las víctimas de la globalización neoliberal (que es a la vez capitalista, precapitalista y posmoderna). Pero algo de marxismo sigue haciendo falta para que la compasión no se quede en jeremiada, para pasar de la compasión a la acción racionalmente fundada.
  Para quienes así piensan, aunque no siempre tengan voz, Marx sigue tan vigente como Shakespeare o Cervantes para los amantes de la literatura. Y sus razones tienen. Voy a dar aquí algunas de las razones de estos seres sin nombre que, por lo general, sólo aparecen en nuestros media debajo de las estadísticas y en las páginas de sucesos.
  Marx dijo que aunque el capitalismo ha creado por primera vez en la historia la base técnica para la liberación de la humanidad, sin embargo, por su misma lógica interna, este sistema amenaza con transformar las fuerzas de producción en fuerzas de destrucción. Y ahí seguimos aún. El capitalismo ha cambiado en muchos aspectos sustanciales, pero aquella amenaza se ha hecho aún más patente.
  Marx dijo que todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no sólo en el arte de depredar al trabajador sino también, y al mismo tiempo, en el arte de depredar el suelo; y que todo progreso en el aumento de la fecundidad de la tierra para un plazo determinado es al mismo tiempo un "progreso" en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. Ahora, gracias a la ecología y al ecologismo social, sabemos más de esa ambivalencia, pero los millones de campesinos proletarizados que sufren por ella en el mundo han aumentado.
  Marx dijo que la causa principal de la amenaza que transforma las fuerzas productivas en fuerzas destructivas y mina así las fuentes de toda riqueza es la lógica del beneficio privado, la tendencia a valorarlo todo en dinero, el vivir en las “gélidas aguas del cálculo egoísta”. Millones de seres humanos, en África, Asia y América, sobre todo, experimentan hoy que esas aguas son peores, en todos los sentidos (no sólo el metafórico) que las que tuvieron hace años. Lo confirman los informes anuales de la ONU y otros organismos internacionales sobre la situación del mundo.
  Marx dijo que el carácter ambivalente del progreso tecno-científico se acentúa de tal manera bajo el capitalismo que obnubila las conciencias de los hombres, aliena al trabajador en primera instancia y a gran parte de la especie por derivación; y que en este sistema “las victorias de la ciencia parecen pagarse con la pérdida de carácter y con el sometimiento de los hombres por otros hombres o por su propia vileza”. Lo dijo con pesar, porque él era un amante de la ciencia y de la técnica. Pero, visto lo visto en el siglo XX, también ahí acertó.
  Marx dijo que la obnubilación de la conciencia y la extensión de las alienaciones producen la cristalización repetitiva de las formas ideológicas de la cultura, en particular de dos de sus formas: la legitimación positivista y acrítica de lo existente y la añoranza romántica y religiosa. Ojeo los periódicos de nuestro tiempo y me veo, y veo a los pobres desgraciados, ahí mismo, en la misma noria, entre esas dos formas: repitiendo que vivimos en el mejor de los mundos posibles o jaleando por millones a Papas, Emires y Predicadores que condenan los anticonceptivos en la época del SIDA y consumiendo entre millones la última nadería.
  Marx dijo que para acabar con esa noria exasperante de las formas ideológicas, repetitivas y alienantes de la cultura burguesa hacían falta una revolución y otra cultura. No lo dijo ni por amor a la violencia ni por desprecio de la alta cultura burguesa, sino con la convicción propia del historiador, a saber: que los de arriba no ceden graciosamente los privilegios alcanzados; y con el convencimiento, además, de que los de abajo también tienen derecho a la cultura. No fue el único en decir eso, pero fue el que mejor y más claro lo dijo en su tiempo.
  Como Marx sólo conoció los comienzos de la globalización capitalista y era, además, una pizca eurocéntrico, cuando hablaba de revolución pensaba en Europa. Y cuando hablaba de cultura pensaba en la proletarización de la cultura ilustrada. Ahora, para hablar con propiedad, habría que hablar de la necesidad de una revolución mundial, no sólo europea. Y para hablar de cultura, habría que valorar lo que ha habido de bueno en las culturas de los pueblos que él consideraba ”sin historia”. Quizás porque, de momento, no parece que se pueda hablar en serio de esto (o porque lo que siguió a las revoluciones deshonró el pensamiento de Marx) mucha gente vuelve hoy sus ojos nuevamente hacia las religiones, las cuales siguen siendo --no se olvide-- algo parecido a lo que Marx pensaba de ellas: el suspiro de la criatura abrumada, el sentimiento de un mundo sin corazón, el espíritu de los tiempos sin espíritu.
  A esa mirada científico-filosófica sobre el mundo desde abajo la llamó Marx materialismo histórico. No cabe duda de que, como Homero, Marx también dormía a veces, sobre todo, como digo, la siesta eurocentrista; ni de que en su nombre se han hecho muchas barbaridades. Pero lo que hicieron otros en su nombre es cosa de esos otros. Tampoco hay duda de que, desde que él murió, han surgido otras miradas, tal vez más laicas y más finamente expresadas. La pregunta, ciento veinticinco años después, podría ser esta: ¿hemos producido, mientras tanto, algo que dé más esperanza a los que no tienen nada? Y si no es así, ¿qué tiene de extraño el que incluso en el hogar clásico del capitalismo (y del liberalismo y del republicanismo moderno) se piense ahora, frente a lo que piensan los letratenientes, que Marx fue el más grande de los filósofos de la historia? ¿No será que los anónimos a los que se pide ahora su opinión han entendido mejor que los letratenientes lo que significa filosofía mundanizada, o sea, bajar los humos al viejo filosofar para volver a verlo "pobre y desnudo", como quería Dante?

  EUiA i Alternativa Jove-Joves d´EUiA denuncien que el CSN hagi eludit la seva responsabilitat en el control i avís dels incidents nuclears  Els campaments anuals dels joves de la formació, que s´han fet aquest cap de setmana a Altafulla, conclouen amb la simulació d´un judici per l´incident de la central d´AscóD


  Declaren culpable l´empresa i marquen com a agreujant la subcontractació dels treballadors de la central, un element que posa en perill la població per la seva manca de formació i especialització


  El coordinador d´EUiA del Camp de Tarragona, Josep Maria Vázquez, ha denunciat el fet que “el Consell de Seguretat Nuclear no hagi informat sobre els dos incidents més importants que hi ha hagut a la demarcació en relació a les centrals nuclears d´Ascó i Vandellòs, la darrera el mes de novembre. És inadmissible que hagin estat les organitzacions ecologistes i del territori les que ho hagin denunciat”. Un fet que, per Vázquez, “necessita de responsabilitats polítiques i un canvi immediat en el funcionament d´aquest organisme”. Ho ha dit en la cloenda dels campaments anuals d´Alternativa Jove-Joves d´EUiA que s´han portat a terme durant el cap de setmana a Altafulla i que han estat un espai de debat sobre l´energia nuclear, els seus perills i les seves alternatives.Les jornades, que han conclòs amb la necessitat d´impulsar les energies alternatives, han acabat avui amb la darrera activitat, la simulació d´un judici sobre l´incident a la central nuclear d´Ascó. Els joves, que han representat les parts de l´acusació, l´empresa acusada, el jurat popular i el públic format per veïns i treballadors, han declarat culpable l´empresa i han posat de relleu com a agreujant “la subcontractació que existeix a la central. Un element que posa en perill la població i els mateixos treballadors, ja que la subcontractació comporta baixa especialització, inseguretat i una manca de formació específica que comporta riscos i manca de seguretat”. Així ho ha expressat el responsable nacional d´Alternativa Jove-Joves d´EUiA, Xavi Nieto, que a més d´exigir una vegada més el compliment d´acords polítics i el tancament d´Ascó i la resta de centrals, ha demanat que l´episodi nuclear es pugui sotmetre a un judici real.Vázquez, per altra banda, s´ha mostrat satisfet pel fet que els joves de la formació hagin escollit una població del Camp de Tarragona per celebrar els seus campaments anuals. També ha explicat que significa “una mostra de suport als nostres companys d´ABG per la situació política que han patit”, a la vegada que els ha encoratjat a seguir defensant el territori i a fer de barrera als poderosos i als interessos especulatius del poble.

  POR UNA BOLIVIA SOBERANA, SOLIDARIA Y NO VIOLENTA


  DECLARACION

  POR UNA BOLIVIA SOBERANA, SOLIDARIA Y NO VIOLENTA

  El pueblo de Bolivia se apresta a darse una nueva Constitución. Una Constitución que protege los derechos humanos, la libertad de los individuos y profundiza la democracia real estableciendo niveles de participación y autonomía que llegan hasta los municipios y comunidades. Una Constitución que reconoce en la plurinacionalidad a los pueblos originarios discriminados y explotados durante siglos y que, sin eliminar la propiedad privada, incluye el derecho de las comunidades a una economía colectiva y recupera la soberanía de la nación sobre los recursos naturales. Una Constitución de avanzada que rechaza a la Guerra como método de resolución de conflictos. Una Constitución humanista.

  Ha sido un proceso admirable que el Presidente Evo Morales ha sabido conducir, con inteligencia y valentía, enfrentando con la metodología de la No Violencia, la violencia del poder económico. Sin embargo, los grupos de derecha radicales están forzando las cosas para hacer fracasar este proceso. Quieren conseguir sus objetivos pasando por encima de la democracia, de la legalidad y con total irresponsabilidad para con la vida de sus semejantes, arriesgando una división del país. Sus objetivos son mantener sus privilegios y apropiarse de los recursos que son de todos los bolivianos. Ellos llaman autonomía lo que en realidad es una secesión, una separación de la Nación. Separación que por supuesto los dejará a ellos con el control de las riquezas y a la población en el desamparo.

  Los gobiernos de Latinoamérica mostraron gran altura para resolver el reciente conflicto entre Ecuador y Colombia, y en este último tiempo también, para priorizar la democracia de cada país cuando ha estado en peligro. La Organización de Estados Americanos OEA debe aplicar la Carta Democrática suscrita por todos sus miembros en defensa de la democracia, la integridad y la paz de Bolivia. Con igual talante, es necesario que se pronuncien una vez más para apoyar al gobierno boliviano en esta delicada coyuntura, ante la amenaza de una fragmentación territorial que no sólo conllevaría a la desestabilización de ese país, sino de toda la región.

  Los pueblos deben proclamar a los cuatro vientos que ya no es posible que cualquiera pase por sobre ellos y los someta o los masacre, porque hay una comunidad latinoamericana y mundial que no lo permitirá. Estados Unidos tiene que entender que Latinoamérica ya no será un simple objeto de la voracidad de sus negocios y sus conveniencias geopolíticas. Deberá comprender, que sus pueblos deben ser tratados con respeto, valorando la vida de cada uno, porque cada uno es importante.

  Llamamos a la comunidad internacional y a sus gobiernos a pronunciarse para que se pueda lograr que los grupos y autoridades locales que propugnan la división renuncien a sus propósitos sediciosos y se sienten a dialogar encaminando el proceso por la vía de la unidad y la paz en el marco de la legalidad.

  Expresamos nuestro apoyo para el gobierno Boliviano y su presidente Evo Morales y pedimos que se explicite que no se reconocerá ningún referéndum que ponga en peligro la unidad de Bolivia como país.

  06 de maig 2008

  FAVGRAM XII asamblea en Guinardera


  Asamblea XII ordinaria en el barrio de la Guinardera de la FAVGRAM


  Este sábado 26 de Abril hemos celebrado la XII asamblea ordinaria anual de la Favgram en el barrio de la Guinardera.

  Diez asociaciones y agrupaciones de vecinos federadas, compartiendo un proyecto a consensuar, de CIUDAD, desde la óptica vecinal, a presentar al Ayuntamiento y negociar, dialogar, contrastar con él .

  Hubo riqueza de enfoques, propuestas concretas, por ejemplo en el área de urbanismo, vía pública y transporte, tantas como cien, por aportaciones de ocho barrios de la ciudad
  .
  Un elemento capital, estrella, reclamar a la Institución un nuevo enfoque, desbloqueando la fredor, la no relación seria, estable, Ayuntamiento-FAVGRAM-entidades vecinales, sobre todo con las que ejercen la crítica y la presentación de propuestas diferentes, plurales ,diálogo y contraste en este sano juego democrático, participación más madura y profunda.

  Queremos coinciendo con la IV Mostra de entitats hacia Octubre 2.008, presentar las bases del Programa Vecinal de ciudad, un nuevo Plan Popular siglo XXI, elaborado desde el conocimiento y la implicación de las bases ciudadanas. Queremos la Institución lo recoja, lo valore, de respuesta,cuantifique, incluya acciones en los correspondientes presupuestos anuales. Aspiramos a hacer ciudad, desde nuestro conocimiento e implicación, con nuestras propuestas que han de ser conocidas y valoradas.


  Oficiosamente, no se habló de ello ni una sola palabra, parece se ha constituido una nueva federación vecinal en la ciudad, lo que consumaría la ruptura de FAVGRAM, del movimiento representativo local, pero no tenemos oficialidad de esta decisión. Si es así, es valoración propia, se equivocan, no han hecho el esfuerzo de consensuar reglas de trabajo mínimas, satisfacen algunos de sus dirigentes intereses personales, rencillas, celos, llegar al poder desde el no currículum,respeto a la historia del movimiento vecinal local. Representan un proyecto que huele a docilismo, a consignas del poder Bartomeu presente. Qué error, cómo se puede permitir semejante juego, cuando es más tengo sospechas que confirmaré de que se proyecta, se anima, el tiempo lo dirá a ello.
  Pero, compañeros el tiempo situa a cada uno, una en su sitio. No váis a tener representatividad, porque lo que habéis montado se ha hecho desde

  concepciones copulares y de poder, sin respaldo de los auténticamente válidos: los vecinos, sus opiniones, los que nos han de servir de motivación en el trabajo diario.


  De la Guinardera 2.008,salimos, cargando pilas, contentos, sintiéndonos ante todo vecinos/vecinas, mas ilusionados, renovando nuestro compromiso diario con la ciudad, sus barrios, por un año y deseamos muchos más
  Pedro Gallardo Expresidente de FAVGRAM

  1 DE MAIG: EUiA SANTA COLOMA A LA MANI


  IU celebrarà la IX Assemblea Federal els pròxims 25 i 26 d’octubre  El Consejo Político Federal (CPF) d’Izquierda Unida ha decidit que la IX Assemblea Federal, que ha de suposar el rellancçament polític de la formació i escollir nou coordinador general, se celebri els pròxims 25 i 26 d’octubre.


  Així s’especifica en el document aprovat per pràcticament el 80 per cent del Consejo que fixa calendari i normes preparatòries i que va ser elaborat per la Comissió Unitària que dirigeix Joan Josep Nuet. L’Assemblea comptarà amb 800 delegats, i està previst que els documents que s’hi discutiran (polític, organitzatiu i estatuts) estiguin enllestits el 14 de juny. L’1 de juliol s’enviaran a les federacions d’IU, EUiA i EBB, que els hauran de distribuir per les assemblees locals per a la seva discussió a partir de l’1 de setembre.

  El 15 d’octubre serà el darrer dia per a enviar a IU Federal les esmenes aprovades per cada federació, així com la relació de delegats, suplents i convidats distribuïts per comissions.Els delegats es repartiran entre les federacions segons tres variables: el 50 per cent en funció del número de militants que tinguin, el 30 per cent en funció del percentatge d’afiliats censats per al 9-M, i un altre 20 per cent en funció del nombre de vots obtinguts en aquest mateix procés electoral.

  Com ja és habitual, EUiA, juntament amb les federacions andalusa, madrilenya, valenciana i asturiana, serà una de les organitzacions amb més delegats.


  El document de la Comissió Unitària estableix que l’elecció de delegats s’haurà de portar a terme amb el màxim acord i consens, i que la presentació de candidatures haurà de contemplar l’equilibri entre sexes, de tal manera que cap d’aquests pugui superar el 60%. També s’especifica que les federacions hauran de procurar que una part de la representació sigui menor de 30 anys.La primera passa de cara als documents que marcaran la IX Assemblea ha estat l’aprovació d’un guió que especifica els epígrafs que contindran. Són els següents: Introducció i propòsits de la IX Assemblea. L’hegemonia del neoliberalisme a Europa i el món. La crisi de la política a Espanya. Fi del model de creixement. Bipartidisme i dèficit democràtic. IU, balanç d’una experiència político-electoral. Fonaments i bases per a una nova convergència político-social per l’esquerra alternativa. Rellançar IU com a moviment polític per a la transformació de la societat. Per una IU Federal, sobirana, democràtica i plural.


  Instrument i model d’organització.Una Comissió Unitària més plural


  El coordinador de la Comissió Unitària, Joan Josep Nuet, ha explicat que hi haurà modificacions en la composició de la mateixa que, recordem, és l’encarregada de pilotar el procés assembleari. Es tracta de la incorporació a la Comissió de les federacions de Galícia, Extremadura, Castella i Lleó, La Rioja, Cantàbria, Canàries i Balears, per tal que hi siguin representades totes les federacions, així com la incorporació d’altres membres que permeti a la Comissió acollir totes les sensibilitats d’IU.

  Por una sanidad sin injerencias religiosas


  La Comunidad Autónoma de Madrid ha introducido sacerdotes en los comités de ética de los hospitales, ellos podrán participar de decisiones no vinculantes pero sí con capacidad de influencia sobre aspectos púramente médicos como la autorización de un aborto o la aplicación de cuidados paliativos, independientemente de las creencias y deseos del paciente.
  Si quieres protestar envía este correo a un amigo y a la consejería de sanidad.


  EUiA portarà al Parlament i al govern les propostes de del sector de la construcció de CC OO per evitar els efectes de la desacceleració econòmica  El sindicat demana l´eliminació de les hores extra i la jubilació als 60 anys per evitar 35.000 aturats més a Catalunya
  Miralles, que s´ha reunit amb el secretari general de la Federació de la Construcció del sindicat a Catalunya, ha parlat també de l´Estatut i el nou sistema de finançament
  EUiA s´ha compromès a portar al Parlament i al govern català les propostes que ha fet la Federació de la Construcció i la Fusta de CC OO de Catalunya per evitar els efectes de la desacceleració econòmica. Així ho ha dit el coordinador general d´EUiA, Jordi Miralles, que juntament amb la portaveu Mercè Civit, s´ha reunit avui amb el secretari general de la Federació, Miguel Peláez. L´objectiu de la trobada, segons Miralles, ha estat valorar la situació de crisi que amenaça el sector, conèixer les alternatives que planteja el sindicat i proposar iniciatives conjuntes per “evitar que els treballadors siguin els qui paguin la crisi”.A la roda de premsa posterior, Peláez, que ha dit que prefereix parlar de “desacceleració, que es pot convertir en crisi en funció de com actuïn els governs”, ha agraït el fet que EUiA es comprometi a acompanyar políticament les seves propostes. Unes mesures que es basen, com ha explicat el dirigent sindical, en “eliminar les hores extra complint estricament amb el conveni col•lectiu” i “avançar la jubilació als 60 anys dels treballadors que són mà d´obra directa en el sector de més alta sinistralitat laboral”. Mesures, aquestes, que permetrien evitar uns 35.000 acomiadaments previstos pel sector a causa de la desacceleració econòmica.Altres mesures són l´aplicació rigorosa de la llei reguladora de la subcontractació, la posada en marxa immediata del Pacte per l´Habitatge pel que significa en termes d´ocupació i inversió en obra pública, i la inversió també en formació i reciclatge dels treballadors del sector per a garantir més qualificació, bons professionals i recol•locació dels aturats.Miralles, per la seva banda, ha considerat “imprescindible que l´esquerra política i les organitzacions sindicals trobin noves complicitats per a impulsar propostes polítiques, socials i sindicals que permetin fer avançar els treballadors”. En aquest sentit, ha afirmat que farà arribar al Parlament “les justes propostes” de la Federació de la Construcció i Fusta de CC OO i que, a més, demanarà una reunió amb la Conselleria de Treball. Miralles també ha anunciat que a partir d´ara EUiA mantindrà reunions periòdiques amb la direcció de la Federació sindical i ha avançat dos temes a tractar: d´una banda, l´estat de la negociació amb el govern central respecte al traspàs de la Inspecció de Treball, pactat a l´Estatut, i d´altra banda, les obres del mini-transvassament de l´Ebre, amb es compleixi la llei, no es vulnerin els drets dels treballadors i es garanteixi la seguretat laboral.Sobre l´Estatut i el nou model de finançamentMiralles, per altra banda, també s´ha referit al proper dictamen que el Tribunal Constitucional ha de donar sobre els recursos imposats a l´Estatut. El coordinador general d´EUiA ha recordat que “l´Estatut és constitucional perquè el Parlament i el Consell Consultiu així ho han avalat, és una llei en vigor, i a més pactada entre les institucions de Catalunya i d´Espanya. Si es desnaturalitza aquest pacte a dos, el govern català haurà d´estudiar quina tàctica impulsa per a complir allò acordat”. Pel que fa al nou sistema de finançament, Miralles ha expressat la seva ´comoditat i compromís´ amb el govern català i el conseller d´Economia, Antoni Castells, que ja ha assegurat que no acceptarà cap indicació sobre el que ja està pactat a l´Estatut. “Coincidim amb el fet que no és de rebut que Solbes digui que no hi ha diners a causa de la desacceleració econòmica”, ha assegurat Miralles a l´hora que ha afirmat que “ens sembla una broma de mal gust que alguns barons del PSOE atiïn el conflicte pel finançament al•legant que és necessari que sigui constitucional i socialista. El finançament que volem és constitucional i en tot cas la petició d´aquests barons respon més a l´interès particular que no pas a l´interès general que, per cert, és el que està recollit a l´Estatut”. El coordinador general d´EUiA, per acabar amb aquest assumpte, ha assegurat que “Catalunya ha de tenir un model de finançament propi, no volem un autogovern amputat”.

  02 de maig 2008

  Miralles augura "temps de mobilitzacions" si no canvia la política econòmica i fiscal del govern central  En el marc del 1r de Maig, el coordinador general d´EUiA afirma que ´la crisi no l´han de pagar els treballadors´ i titlla de ´populistes i no creïbles´ les mesures d´urgència de Zapatero


  El coordinador general d´EUiA i vicepresident del grup parlamentari d´ICV-EUiA, Jordi Miralles, ha titllat de “populistes i no creïbles” les ´mesures econòmiques d´urgència´ aprovades fa dos dies en el Congrés dels Diputats. Miralles, que ha fet aquestes declaracions en el marc de la nodrida manifestació del 1r de Maig a Barcelona, ha carregat contra la política econòmica del govern i el ministre Pedro Solbes: “Aquesta és una crisi anunciada, però Zapatero i el seu equip s´entesten en perpetuar unes polítiques fracassades, que no han estat capaces de fer front a la recessió”, ha dit. El dirigent d´EUiA i diputat ha criticat que “es distreu a la gent amb xecs de 400 euros o l´ampliació del termini de l´hipoteca, però mentrestant l´euríbor es dispara, la política fiscal continua afavorint els que més tenen i els beneficis dels bancs van en augment”. Davant d´aquest panorama, al que se suma l´increment de les xifres de l´atur, Miralles ha instat el govern central a “canviar” i “prendre mesures efectives per a que els treballadors i treballadores no paguin una crisi que no han generat”. En concret, s´ha referit a “incrementar les pensions i els salaris, fer una fiscalitat progressiva i fomentar la creació de llocs de treball alternatius per fer front a la pèrdua d´ocupació, principalment en el sector de la construcció”.Miralles ha conclòs que, tal i com diu el lema de la formació pel 1r de Maig d´enguany, davant l´actual situació de recessió “cal un gir a l´esquerra” de la política econòmica i fiscal, per a canviar un model de creixement que s´ha basat “en l´enriquiment dels especuladors i les entitats financeres“. El coordinador general d´EUiA ha augurat que, de mantenir-se les mesures continuistes del govern Zapatero, “viurem mobilitzacions de l´esquerra social i política”. Altres reivindicacions d´EUiA en aquest 1r de Maig són continuar la lluita per l´ocupació digna i contra la sinistralitat laboral, i la demanda que Inspecció de Treball passi a ser competència de la Generalitat, com marca l´Estatut.