26 de gener 2011

(PSE - EBR) Ordre del dia PLE MUNICIPAL 31 DE GENER 19H 

 

 

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal.

 

 

 

Número: 1/2011

Sessió: ordinària

Data: 31 de gener de 2011

Hora: 19 h

Lloc: sala de plens

 

 

 

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Lectura i aprovació de l'acta número 14/2010, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2010.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

 

Donar compte de les xifres del Padró Municipal d'Habitants a 31 de desembre de 2009.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Intervenció] -

 

Proposta d'aprovació definitiva del Compte General d'aquesta corporació, corresponent a l'exercici 2009.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Direcció adjunta  Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació de la determinació de la quantia global destinada a complement de productivitat.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA (Dírecció adjunta de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació de la modificació de la  plantilla i redistribució d'efectius amb contenció de la despesa.

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació del plec de clàusules particulars econòmiques i administratives, que han de regir el contracte per concessió administrativa de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals "L'Ànec" i "La Sargantana".

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació inicial del Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol, sufragades amb fons públics de la ciutat, pel període extraordinari, curs 2010-2011.

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta d'aprovació de la liquidació del contracte  d'obres per a l'adquisició i instal·lació d'accessos mecànics i urbanització de l'entorn.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREEA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta d'aprovació del pagament del preu just per l'expropiació de la finca situada al c. Sants, 81, propietat de Foncasa 3000 SL

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

 


--
Visita http://www.ara-santacoloma.com!
 
Has rebut aquest missatge perquè estàs subscrit al grup "Ara-santacoloma" de Grups de Google.
Per publicar missatges a aquest grup, envia'ls per correu electrònic a:
ara-santacoloma@googlegroups.com
Per donar-te de baixa d'aquest grup, envia un correu electrònic a
ara-santacoloma+unsubscribe@googlegroups.com
Si vols més opcions, visita aquest grup a
http://groups.google.com/group/ara-santacoloma?hl=ca?hl=ca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada