21 de gener 2011

(PSE - SPQ) Ordre del dia Comissió Informativa (25.01.2011)

 

 

 

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia de la Comissió Informativa Permanent.

 

 

Número: 1/2011

Sessió: ordinària

Data: 25 de gener de 2011

Hora: 11 h

Lloc: sala de plens

 

 

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta número 11/2010, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2010.

 

 

 

2

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

 

3

 

ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals]

 

Donar compte de les xifres del Padró Municipal d'Habitants a 31 de desembre de 2009.

 

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Intervenció]

 

Proposta d'aprovació definitiva del Compte General d'aquesta corporació, corresponent a l'exercici 2009.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Direcció adjunta de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació del pagament del complement de productivitat 2010.

 

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Direcció adjunta de Recursos Humans]

 

Proposta d'aprovació de la modificació de la plantilla i redistribució d'efectius amb contenció de la despesa.

 

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació del plec de clàusules particulars econòmiques i administratives que han de regir el contracte per concessió administrativa de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals: "L'Ànec" i "La Sargantana".

 

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

 

Proposta d'aprovació de les modificacions del Reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol sufragades amb fons públics, pel període extraordinari del curs 2010-2011.

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L''ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta d'aprovació de la liquidació del contracte per a l'adquisició i instal·lació d'accessos mecànics, urbanització de l'entorn, cessió del manteniment, a favor de "Thyssenkrupp Elevadors, SL", i altres acords de referència.

 

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I COMERÇ

 

Proposta d'aprovació del pagament del preu just per l'expropiació de la finca situada al c. Sants, 81, propietat de Foncasa 3000 SL.

 

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l'acta que s'aprova definitivament.


 

 

 
--
Salut i una abraçada


visiteu el meu blog

http://otroladodelrio.blogspot.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada