09 de març 2011

Comunicat de la Lliga per la Laïcitat: El finançament de l'Església Catòlica

Adjuntem el comunicat que la Lliga ha fet públic avui:

Comunicat de la Lliga per la Laïcitat referent al finançament de l'Església
catòlica espanyola mitjançant la recaptació del IRPF.

La Lliga per la Laïcitat manifesta la seva disconformitat amb el sistema de
finançament que l'estat atorga a l'Església Catòlica a través de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que suposa una violació
de la neutralitat de l'estat davant les religions. Aquesta assignació
pressupostària de l'estat es destina en la seva totalitat directament al
sosteniment de la seva estructura organitzativa i confessional i no a la
seva acció social. A més, representa una petita part del que els
pressupostos de les diferents administracions li destinen, un finançament
directe que algunes fonts quantifiquen en més de 7.000 milions de euros.

Volem denunciar la manca de transparència i la lectura esbiaixada que
l'Església catòlica fa sobre el seu finançament.

VEURE EL COMUNICAT COMPLERT (Amb informació complementària):
http://www.laicitat.org/html/Financament_EC_2011.htm

Fidel Gonzalez
Coordinador Tècnic

Lliga per la Laïcitat
www.laicitat.org <http://www.laicitat.org/>
C. Avinyó, 44, 1r pis
08002 Barcelona
tel. 93 601 16 41
fax 93 601 16 40

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada