01 de febrer 2013


PROPOSTA SOCIAL DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA SANTA COLOMA PER UN MODEL INTEGRADOR D’ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LES PERSONES

Davant la polèmica generada a arrel de la inspecció de la Generalitat al col·lectiu “Menjar per tothom” que desenvolupa el menjador social de l’Ateneu Julia Romera, el Grup Municipal d’ICV-EUiA fem la següent proposta:

1.      Entenem que la complexitat del tema fa imprescindible el diàleg per abordar-lo. Diàleg amb l’objectiu d’aconseguir una solució que cobreixi les necessitats de les persones i lamentem que en els darrers 3 anys això no hagi estat possible. Més enllà de la polèmica encetada, ara s’arriba a la conclusió que s’havia d’haver dialogat i, per tant, tenim l’oportunitat de construir solucions.

2.       Creiem que aquesta és una problemàtica de ciutat. Per tant, proposem la creació d’una taula sectorial, en el marc del Consell municipal de Serveis Socials, formada pel conjunt d’entitats de Santa Coloma, tant amb sensibilitat social, com que estiguin intervenint en aquest àmbit, així com també per aquelles persones i organitzacions polítiques que tenim propostes sobre el model de funcionament d’un servei d’aquestes característiques.

Serà en l’àmbit d’aquesta comissió on es dugui a terme una anàlisi de les necessitats reals de la població per dissenyar el servei que necessitem a la ciutat.

3.      El Grup Municipal d’ICV-EUiA tenim una proposta concreta que, en termes generals, es basa en els següents punts:

a.      Un servei integral que no cobreixi només les necessitats alimentàries, sinó que tracti aspectes laborals, sanitaris, relacionals, etc. que donin una resposta global a les persones.

b.      Un servei públic gestionat des de la institució municipal, ja que aquesta té competències legals per dur-lo a terme, conjuntament amb les entitats civils i voluntaris i voluntàries que participin del seu funcionament i vetllin per la seva continuïtat.

c.       Un servei que compti amb la participació de les persones afectades, les impliqui i potenciï el seu desenvolupament personal per transformar la seva realitat actual.

No estem d’acord amb cap model assistencial amb visió caritativa que no impliqui les persones, que les entengui com a meres receptores d’ajuda, ni que no potenciï que puguin sortir per si mateixes de la situació social en què es troben.

El Grup Municipal ICV-EUiA creiem que el model que surti de la taula sectorial que proposem ha de recollir els criteris generals que presentem en aquest document i ens comprometem a treballar per materialitzar aquests tres objectius: diàleg, creació de la taula sectorial àmplia ciutadana i proposta de model integrador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada