29 de novembre 2013


1 - El Govern diu que Espanya gasta molt en pensions i que és insostenible. FALS.

Espanya gastarà el 2014 el 10,7% del PIB en pensions, mentre la mitjana de la UE està en el 13,5%. Això vol dir que la nostra despesa en pensions és 30.000 milions d'euros l'any menys que la mitjana de la UE.

I al mateix temps Espanya té 100.000 milions d'euros menys d'ingressos fiscals que la mitjana de la UE. Menys ingressos tributaris com a conseqüència de la baixa fiscalitat del capital i el patrimoni i del frau i evasió fiscal, especialment de grans contribuents i corporacions.

 2- El Govern diu que l'augment de l'esperança de vida provoca més despesa i això obliga a rebaixar les pensions futures. FALS.

El Govern amaga que l'augment de pensionistes fruit de la generació del baby boom es produirà entre els anys 2027 i el 2040, i no l'any que ve. A més ens enganya, quan diu que l'equilibri econòmic de la Seguretat Social depèn només de l'augment de l'esperança de vida. Aquest equilibri depèn d'altres factors demogràfics com l'increment de la natalitat, els fluxos migratoris, la quantitat de persones en actiu, la productivitat del seu treball i la qualitat dels seus salaris i les seves cotitzacions.

No es tracta de cobrar menys perquè vivim més, sinó d'augmentar els ingressos. I això és possible. Recordem que gastem 30.000 milions d'euros a l'any menys que la mitjana de la Unió Europea.

L'equilibri financer a mitjà termini depèn de tenir més persones treballant, amb majors nivells de productivitat i amb salaris i cotitzacions millors. Per a això s'han d'impulsar polítiques de natalitat, amb suport a les famílies avui abandonades pel PP. Acabar amb les polítiques econòmiques i laborals que destrueixen ocupació i provoquen la precarietat de la temporalitat i els baixos salaris.

3- El Govern diu que la crisi obliga a baixar pensions futures i que les actuals no es revaloritzin anualment. FALS.

L'equilibri financer de la Seguretat Social de l'any 2014 i dels anys següents no passa per rebaixar pensions, sinó per augmentar els ingressos.

Hi ha alternatives i solucions a curt i mig termini:

 •Utilitzar el Fons de Reserva que, tot i portar 6 anys de crisi i haver-se utilitzat ja en diverses ocasions, va tancar el 2013 amb 55.000 milions d'euros disponibles.

•Augmentar les bases màximes i mínimes de cotització.

•Convertir les actuals reduccions de cotització per incentivar l'ocupació, en bonificacions que vagin a càrrec del servei públic d'ocupació i no penalitzin els ingressos de la seguretat social.

 •Cobrir amb més ingressos fiscals de l'Estat les despeses de la gestió de la Seguretat Social que avui paguen els treballadors cotitzants.

El nostre problema a curt termini no és l'augment de la despesa, sinó la caiguda dels ingressos, provocada no només per la crisi, sinó sobretot per les polítiques d'ajust dur de l'economia practicades pel PP i que han provocat una pèrdua de cotitzants de més d'un milió de llocs de treball així com la caiguda de les bases mitjanes de cotització com a conseqüència de la precarietat dels contractes.

 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada