02 de desembre 2010

Comunicado II Marxa contra el paro No a la supresión del subsidio de desempleo de 426 euros

COMUNICAT: ¡No a la supressió del subsidi d'atur  DE 426 Euros!

 

 

La decisió del govern d'Espanya de suprimir a partir del mes de febrer 2011 el subsidi de 426 euros a les persones en atur que han esgotat la prestació de desocupació, subsidi del que s'havia exclòs per anterior decret a les persones de 30 a 45 anys sense càrregues familiars, és profundament antisocial i demostra la degeneració d'un govern que va prometre defensar els drets socials i ha acabat agredint als més febles per beneficiar a la Banca i els grans empresaris.

Rebutgem enèrgicament aquesta decisió del govern que contribueix a incrementar l'exclusió i la pobresa que afecta més del 20% de la ciutadania, quan 1.300.000 famílies tenen tots els seus membres en atur, i 1.500.000 persones desocupades no perceben cap ingrés.

Aquesta agressió social ha vingut precedida d'una campanya ideològica d'intoxicació que pretén culpabilitzar a les persones en atur víctimes de la crisi, de romandre en aquesta situació en no buscar feina per tenir una prestació i un subsidi d'atur. No és casual que els premis Nobel d'economia concedits aquest any s'hagin distingit per sostenir aquesta tesi i proposin obertament reduir les prestacions d'atur per forçar la recerca de feina ...i disminuir l'atur.

La dimensió excepcional de la crisi econòmica que patim refuta aquesta tesi. Al nostre país s'han destruït milions de llocs de treball i l'atur afecta més de 4.600.000 treballadors / es. Com a conseqüència de les polítiques que aplica el govern d'Espanya i la resta de països de la UE de retallada de la despesa i les inversions, es continua destruint ocupació, en el passat mes novembre 25.000 persones han incrementat el registre de l'atur ...

A principis d'aquest any els analistes més optimistes pronosticaven que Espanya tindria un atur massiu durant cinc anys més, posteriorment va esclatar la crisi del deute sobirà que van donar lloc al rescat de Grècia, recentment d'Irlanda, llista que es pot ampliar en breu termini a Portugal , i s'anuncien creixents riscos per a Espanya, Itàlia, Bèlgica, etc. És a dir, en l'horitzó apareix més crisi i atur. En aquestes condicions està fora de raó i és d'una gran perversitat retreure als treballadors / es en atur que segueixen sense feina perquè no s'esforcen a trobar feina. ...

La cosa és molt simple, cada vegada hi ha menys feina i més aturats que busquem feina sense trobar-lo, els cursets de formació que se'ns ofereix són en molts casos per a treballs que no existeixen. La prestació d'atur és insuficient, ia mesura que estem a l'atur augmenta la nostra frustració per no trobar un treball digne, es deteriora la nostra salut física i psíquica, disminueix la nostra autoestima, es destrueixen les relacions familiars, centenars de milers de les persones en atur han perdut els seus habitatges o viuen pendents de l'amenaça de desnonament, creix la nostra desesperança, caiem en la depressió i el suïcidi.

Algú pot creure's que amb un subsidi miserable de 426 euros al mes que té una durada màxima de sis mesos una persona pot viure dignament i mantenir la seva família,
amb la por que els desnonen,

i que això "desincentiva" la recerca de feina?

No ens deixem intoxicar, en realitat ens estan atracant a tota la classe treballadora, estan en una vasta operació de redistribució de la riquesa on es roba als febles per a lliurar als rics, als mateixos que especular i van provocar la crisi.

Les persones en atur ens rebelem davant aquesta escandalosa injustícia i cridem als / les treballadors / es, a totes les organitzacions sindicals, socials, cíviques i polítiques, a la ciutadania solidària, a unir-se i mobilitzar-se en defensa del dret al treball digne i de una prestació d'atur suficient per a totes les persones sense feina i sense ingressos.

¡Defensem tots els drets socials!

II Marxa contra l'atur, la precarietat i en defensa dels drets socials a Catalunya (*)

(*) Organitzacions i Entitats Promotores de la "II MARXA CONTRA L'ATUR, LA PRECARIETAT I PELS DRETS SOCIALS EN CATALUNYA":

Assembleas treballadors/as en atur de Barcelona, Cerdanyola, L'Hospitalet, Terassa, Plataforma los lunes al sol; CCOO i Acció Jove, co.bas, FEMEC-CGT, IAC, UGT-L´Hospitalet, Avalot; Assemblea afectats per les hipoteques; APUP, Casal Popular de la República de la Llagosta, Asamblea Cívica Sant Martí, CONFAVC, FAVB, FAVL'H, Fed. d'Assoc. d'Immigrants del Vallés (FAIV), Marxa Mundial Dones, Mesa Cívica por los derechos sociales, Kaosenlared, Xarxa contra la precarietat i tancament d'empresas; Candidatures Alternatives del Vallés(AEB, ACR, COP-CpR, EAB, ES, PAS) , Corrent Roig, En Lluita, ERC L'Hospitalet, EUiA y Alternativa Jove, FARGA, ICV, Lluita Internacionalista, PCPC, POR, PSUC-VIU, Revolta Global, Socialisme 21.

 

(Versión castellano)

 

COMUNICADO:  ¡No a la supresión del subsidio de desempleo DE 426 Euros!

 

La decisión del gobierno de España de suprimir a partir del mes de febrero 2011 el subsidio de 426 euros a las personas en paro que han agotado la prestación de desempleo, subsidio del que se había excluido por anterior decreto a las personas de 30 a 45 años sin cargas familiares,   es  profundamente  antisocial  y demuestra la degeneración de un gobierno que prometió defender los derechos sociales y ha terminado agrediendo a los más débiles para beneficiar a la Banca y los grandes empresarios.

 

Rechazamos enérgicamente esta decisión del gobierno que contribuye a incrementar la exclusión y la pobreza que afecta a más del 20% de la ciudadanía, cuando 1.300.000 familias tienen todos sus miembros en paro, y 1.500.000 personas desempleadas no perciben ningún ingreso. 

 

Esta agresión social ha venido precedida de una campaña ideológica de intoxicación que pretende culpabilizar a las personas en paro víctimas de la crisis, de permanecer en dicha situación al no buscar trabajo por contar con una prestación y un subsidio de desempleo. No es casual que  los premios Nobel de economía concedidos este año se hayan distinguido por sostener dicha tesis y propongan abiertamente reducir las prestaciones  de desempleo para forzar la búsqueda de trabajo…y disminuir el paro

 

La dimensión excepcional de la crisis económica que sufrimos refuta dicha tesis. En nuestro país se han destruido millones de puestos de trabajo y el paro afecta a más de 4.600.000 trabajadores/as. Como consecuencia de las políticas que aplica el gobierno de España y el resto de países de la UE de recorte del gasto y las inversiones, se continúa destruyendo empleo, en el pasado mes noviembre 25.000 personas han incrementado el registro del paro…

 

A principios de este año los analistas más optimistas pronosticaban  que  España tendría un desempleo masivo durante cinco años más, posteriormente estalló la crisis de la deuda soberana que dieron lugar al rescate de Grecia y recientemente de Irlanda, lista que puede ampliarse en breve plazo a Portugal,  y se anuncian crecientes riesgos para España, Italia, Bélgica, etc.  Es decir, en el horizonte aparece más crisis y paro. En tales condiciones está fuera de razón y es  de una gran perversidad reprochar a los trabajadores/as en paro que siguen sin empleo porque no se esfuerzan en encontrar trabajo. …

 

La cosa es muy simple, cada vez hay menos trabajo y mas parados que buscamos trabajo sin encontrarlo, los cursillos de formación que se nos ofrece son en muchos casos para trabajos  que no existen. La prestación de desempleo es insuficiente, y a medida que permanecemos en el paro aumenta nuestra frustración por no encontrar un trabajo digno, se deteriora nuestra salud física y psíquica, disminuye nuestra autoestima, se destruyen las relaciones familiares, cientos de miles de las personas en paro han perdido sus viviendas o viven pendientes de la amenaza de desahucio, crece nuestra desesperanza, caemos en la depresión y el suicidio. 

 

¿Alguien puede creerse que con un subsidio miserable de 426 euros al mes que tiene una duración máxima de seis meses una persona puede vivir dignamente y mantener su familia, con el miedo a que les desahucien, y que ello "desincentiva" la búsqueda de trabajo?

 

No nos dejemos intoxicar, en realidad nos están atracando a toda la clase trabajadora, están en una vasta operación de redistribución de la riqueza donde se roba a los débiles para entregárselo a los ricos, a los mismos que especularon y provocaron la crisis.

 

Las personas en paro nos rebelamos ante esta escandalosa injusticia y llamamos a los/las trabajadores/as, a todas las organizaciones sindicales, sociales, cívicas y políticas, a la ciudadanía solidaria, a unirse y movilizarse en defensa del derecho al trabajo digno y de una prestación de desempleo suficiente para todas las personas sin empleo y sin ingresos.

 

¡Defendamos todos los derechos sociales!

 

II Marxa contra el paro, la precariedad y en defensa de los derechos sociales en Catalunya (*)

(*) Organizaciones y Entidades Promotoras de la "II MARCHA CONTRA EL PARO, LA PRECARIEDAD Y POR LOS DERECHOS SOCIALES EN CATALUNYA":

Assembleas treballadors/as en atur de Barcelona, Cerdanyola, L'Hospitalet, Terassa, Plataforma los lunes al sol; CCOO i Acció Jove, co.bas, FEMEC-CGT, IAC, UGT-L´Hospitalet, Avalot; Assemblea afectats per les hipoteques; APUP, Casal Popular de la República de la Llagosta, Asamblea Cívica Sant Martí, CONFAVC, FAVB, FAVL'H, Fed. d'Assoc. d'Immigrants del Vallés (FAIV), Marxa Mundial Dones, Mesa Cívica por los derechos sociales, Kaosenlared, Xarxa contra la precarietat i tancament d'empresas; Candidatures Alternatives del Vallés(AEB, ACR, COP-CpR, EAB, ES, PAS) , Corrent Roig, En Lluita, ERC L'Hospitalet, EUiA y Alternativa Jove, FARGA, ICV, Lluita Internacionalista, PCPC, POR, PSUC-VIU, Revolta Global, Socialisme 21.

 

 

Escuchar

Leer fonéticamente

Diccionario - Ver diccionario detallado

 

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada