20 d’octubre 2010

Ordre del dia PLE MUNICIPAL DILLUNS 25-10-2010

 

 

 

A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal.

 

 

 

 

Número: 11 /2010

Sessió: ordinària

Data: 25 d'octubre de 2010

Hora: 19 h

Lloc: sala de plens

 

 

 

 

 

Ordre del dia


 

 

 

1

 

Lectura i aprovació de l'acta número 10/2010, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2010.

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

3

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Direcció de Serveis Interns]

 

Proposta d'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l'any 2011.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Intervenció]

 

Donar compte de l'estat d'execució pressupostària a data 30 de setembre de 2010.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Servei de Tresoreria]

 

Proposta d'aprovació de la renovació de l'aval a Gramepark, SA de l'operació de crèdit amb BBVA, per import de 3.000.000 i a un termini de 5 anys.

 

 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS INTERNS I PROMOCIÓ ECONÒMICA [Servei de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial] -

 

Proposta d'aprovació de la mutació demanial d'uns terrenys al sector Can Zam, entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA; PONÈNCIA DE BENESTAR SOCIAL

 

Proposta d'aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada