30 de juny 2006

ICV-EUiA VOTA NO A LA QUALIFICACIÓ COM A EDIFICABLES DELS TERRENYS DE L’ANTIGA ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZEl Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Santa Coloma va denunciar la degradació d’aquest espai i va reclamar mesures per recuperar aquesta antiga escola com a equipament públic per a la ciutat a finals de l’any passat.

L'Àrea de Serveis Territorials i Municipals porta a votació al Ple municipal de dilluns 26 de juny, la Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità, per a l'obtenció d'habitatges per a joves al carrer dels Almogàvers/carrer de Laredo. Aquesta és la modificació del PGM per qualificar els terrenys de l'antiga escola Miguel Hernández com a terrenys edificables.

El GM d’ICV-EUiA argumenta la seva negativa a la modificació del PGM en tres punts fonamentals:
1.- Aquest projecte té una greu manca de participació i informació. El Consell de Ciutat no ha estat informat, l’Associació de Veïns de Singuerlín, la FAVGRAM i altres entitats no estan assabentades d’aquesta proposta i el veïnat del barri de Can Calvet ni tan sols sap quin és el futur d’un espai públic de 4.000 m2 del seu propi barri.
2.- La ciutat de Santa Coloma no disposa d’un pla d’equipaments públics que justifiqui la desestimació d’aquest espai com a tal. Tots i totes som conscients que la ciutat de Santa Coloma necessita una reserva d’espais per implantar i ampliar nous serveis per a la ciutat.
3.- Aquest edifici de quasi 4.000 m2 no es pot desestimar per instal·lar serveis de primera necessitat per a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

El GM d’ICV-EUiA vol que es faci un estudi municipal per avaluar la finalitat d’aquest edifici.

Possibles usos i propostes d’ICV-EUiA

Recurs per a la tercera edat. Ja l’any 2005 aquest consistori va plantejar destinar aquesta escola a aquesta finalitat, i l’Obra Social de la Caixa de Catalunya es va oferir per obrir un centre especialitzat en atenció a malalts d’alzheimer.

Una altra possibilitat es l’adequació de l’espai per a residència d’estudiants i espai multifuncional juvenil, relacionat amb el Campus Universitari de l’Alimentació amb seu al recinte Torribera.

O també seria idoni per ampliar l’oferta formativa d’adults i els programes d’inserció sòciolaboral. (Nova seu de l’escola d’adults de Singuerlín i ampliació de serveis de Grameimpuls, SA)

El Grup Municipal d’ICV-EUiA apostem decididament per donar a aquest espai un ús d’equipament públic. Descartem altres opcions que destinin aquests terrenys a alternatives que no siguin de servei públic per al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA sempre hem apostat i liderat propostes polítiques d’habitatge públic i estratègies que afavoreixin l’emancipació de la joventut de Santa Coloma, però entenem que la ciutat també necessita equipaments públics de qualitat per donar serveis al conjunt de la població.Grup Municipal d’ICV-EUiA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada