27 de juliol 2006

EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA ES QUEDA SOL DEFENSANT EL TANCAMENT DE LAS NUCLEARS


El passat 26 d'abril de 2006 va fer 20 anys de l'accident a la central nuclear de Txernòbil, fet que segons els sectors pro-nuclears, era impossible que esdevingués, accident que va alliberar a l’atmosfera una radioactivitat equivalent a 200 bombes com la d'Hiroshima i Nagasaki juntes, que va afectar a més de 7 milions de persones, que ha provocat fins al moment més de 165.000 víctimes mortals, i que obliga a 1,8 milions de persones a viure en zones fortament contaminades. Un preu altíssim per l’electricitat que la central va produir durant els seus dos anys i mig de vida, i un accident que va demostrar la potencialitat catastròfica d’aquesta energia.

La imposició de l’energia nuclear va hipotecar el present i el futur, com ho demostra el fet que avui Catalunya vagi a la cua de les energies renovables a l'Estat espanyol i a Europa.

Al nostre país tenim encara 3 centrals nuclears en funcionament i els sectors pro-nuclears ens bombardegen amb reiterats missatges per intentar convèncer a la població de què sense la nuclear no hi ha energia elèctrica suficient.

Les centrals en funcionament aboquen quantitats gens menyspreables de radioactivitat a la biosfera que contribueixen significativament a l'enverinament radioactiu dels sistemes naturals i dels éssers vius que en depenen. A més a més, generen residus radioactius que són emmagatzemats al costat de les centrals. El cicle del combustible nuclear és una enorme font de residus radioactius.

Els sectors pro-nuclears a Catalunya i a l’Estat espanyol volen allargar la vida de les centrals nuclears existents tant com es pugui, fet que suposarà un enorme risc per a la població, perquè a mesura que es van fent velles va augmentant la probabilitat d'ocurrència d'accidents, no només a les centrals sinó als magatzems de residus que s'allotgen al costat de les centrals.

L’envelliment del parc nuclear mundial i una cursa per abaratir els costos ens exposen a un accident 25 vegades pitjor que el de Txernòbil.

D’altra banda, l’extracció i transport d’urani i la fabricació de les centrals depenen dels combustibles fòssils. Les inversions dirigides a promoure l’eficiència energètica són set vegades més efectives que les dirigides a l’energia nuclear a l’hora d’evitar emissions de CO2. Per això l’energia nuclear ha estat exclosa del Protocol de Kyoto.

La nuclear no és una energia renovable: les reserves d’urani, el "combustible" dels reactors nuclears, arribaran només per a unes poques dècades més, àdhuc considerant nivells de consum com els actuals, i l'urani també s’està encarint.

La societat nuclear és una societat que imposa decisions al marge de la democràcia, que concentra el poder i que vulnera els drets democràtics a gaudir de les energies lliures, netes i renovables, que de forma gratuïta ens envia el Sol.

Atès que en aquests temps de crisi energètica, en els quals el canvi climàtic derivat de la crema de combustibles fòssils constitueix una greu amenaça sobre el medi ambient, i l’època del petroli barat i abundant ha iniciat ja el seu camí cap a l’extinció, la indústria nuclear inverteix tots els seus esforços i diners en una falsa propaganda per a presentar-se davant la societat com l’única opció que permetrà evitar el canvi climàtic i, simultàniament subministrar a les nostres societats d’energia segura, neta i barata en un futur a mig termini.

Atès que el “Manifest per una Nova Cultura de l’Energia”, elaborat per diferents organitzacions ecologistes enumera els principals reptes energètics de Catalunya per tal d’assolir un desenvolupament sostenible en matèria energètica.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

Primer: Donar suport al manifest per una Nova Cultura de l’Energia.

Segon: Reclamar al govern espanyol que compleixi el seu compromís de substituir gradualment l’energia nuclear per energies més segures, més netes i menys costoses i aprovi un programa de tancament progressiu de les centrals nuclears a l’estat espanyol.

Tercer: Reclamar als governs espanyol i català que posin en marxa totes les mesures necessàries per tal de complir els compromisos assolits per l’estat espanyol al Protocol de Kyoto.

Quart: Reclamar al govern català que introdueixi totes les modificacions necessàries al Pla de l’Energia 2006-2015 per tal d’aprofundir l’aposta per les energies renovables assolint, com a mínim, una producció del 12 % l’any 2010, amb 3000 Mw eòlics i 8.000 terrats amb plaques solars, així com les alternatives necessàries per tal de poder avançar cap al tancament progressiu de les centrals nuclears.

Cinqué: Informar d’aquests acords a Greenpeace, Ecologistes en Acció, Eurosolar, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Departament d’Indústria i energia, els grups parlamentaris del Congrés dels diputats, el Ministeri de Treball i Indústria i a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet a través dels mitjans de comunicació.

1 comentari: