16 de gener 2014

Dret a l´habitatge

 
A SANTA COLOMA ACTUEM CONTRA EL MAL ÚS DELS HABITATGES, SANCIONANT LES ENTITATS FINANCERES I PROMOVENT EL LLOGUER SOCIAL
·        El nostre Grup Municipal considera que en una situació com l’actual a la nostra ciutat, on tenim detectades unes 400 famílies amb problemes per fer front al pagament del seu habitatge, amb haver d’esperar la reacció de les entitats financeres no és suficient.
·        Aquesta situació és per a nosaltres absolutament injusta i continuarem reclamant les modificacions legals necessàries per fer complir el dret a l’habitatge recollit a la Constitució.
Santa Coloma de Gramenet, 15 de gener de 2014.- Aquest matí hem presentat les dades d’actuació i el balanç de treball dels 18 mesos en què s’ha estat aplicant el Pla d’Acció contra el Mal Ús dels Habitatges de Santa Coloma de Gramenet (PACMUH). Amb aquest Pla l’ajuntament de Santa Coloma està actuant de manera contundent i sancionadora contra els propietaris d’habitatges buits –la major part són d’entitats bancàries-, tal com es va acordar a les repetides mocions aprovades pel  Ple Municipal. L’objectiu és que aquests habitatges passin a formar part de la Borsa Local d’Habitatge.
Amb el PACMUH s’ha detectat que a Santa Coloma hi ha 670 habitatges que són propietat d’entitats financeres des d’abans del 2012 (desnonaments o dacions de pagament a famílies o persones de la ciutat), és a dir el 0,6 % del total d’habitatges. D’aquest parc d’habitatges de bancs i caixes, més de 300 ja estan llogats a la ciutadania.
Tot i això, encara manquen més de 350 habitatges, potencialment buits, de bancs i caixes a la ciutat, sobre els que l’Ajuntament està actuant perquè acompleixin la funció social que els marca la llei de l’Habitatge i es posin a disposició de la ciutadania, via lloguer o compra a preus justos.  Més del 75% d’aquest parc d’habitatges està en mans de les dues entitats financeres propietat de l’Estat, quedant l’altre 25% molt repartit. 
Les sancions imposades i destinació
Pel que fa al mal ús dels habitatges, ja s’han imposat 11 sancions econòmiques coercitives a entitats financeres, perquè eren habitatges amb greus deficiències i sotmesos sovint a usos il·legals, que estaven ocasionant molts problemes i molèsties als veïns i les veïnes. La recaptació d’aquestes sancions es destina a reforçar els ajuts a l’habitatge del fons de contingència social que té en marxa l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per ajudar les persones que més estan patint la crisi econòmica.
Resultats dels 18 mesos de PACMUH
El PACMUH distingeix dos eixos d’actuació: l’eix dedicat als pisos buits i l’eix sobre el mal ús dels habitatges; aquest segon correspon a aquells habitatges que en alguns casos han estat ocupatss il·legalment i que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat, per manca de serveis essencials, instal·lacions en mal estat, manca de la cuina o de cambra de bany complet, entre d’altres.
 El protocol d’actuació municipal respecte als habitatges buits és el següent:
  • Primer, des del servei de gestió urbanística i habitatge es consulta si als pisos hi ha o no empadronament enregistrat; en aquests 18 mesos del Pla, s’han fet 500 consultes i s’han detectat 183 pisos sense cap persona empadronada.
 
  • Segon, es comprova en el registre de la propietat qui són els propietaris d’aquests immobles i es fa una petició a la companyia d’aigües sobre l’històric recent de consums. En aquests moments 150 habitatges a Santa Coloma no registren empadronaments ni consums.
  
  • Tercer, el servei d’inspecció de disciplina urbanística, conjuntament amb la Policia Local, fa una visita a l’habitatge, s’entrevista amb els veïns i fa un informe. Fins al moment s’ha realitzat 145 inspeccions. És un procés continu i obert.
  • Arrel de les inspeccions, s’ha pogut comprovar que 107 dels casos estaven efectivament buits, 32 estaven habitats i en sis ocasions eren locals comercials. 
    • De cada un dels 107 casos s’ha generat un expedient de declaració d’habitatge buit
    • En 14 casos les declaracions d’habitatge buit han estat impugnades per les entitats financeres durant el termini d’al·legacions -la majoria rebutjades per l’Ajuntament-.
    • En 47 dels expedients s’ha esgotat el termini d’al·legacions declarant en ferm els habitatges buits per la tinença d’alcaldia. Aquests acords estan en fase de notificació i si l’entitat financera no resol la situació de desocupació de l’habitatge s’imposaran multes.
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet valorem positivament el desenvolupament del Pla d’Acció, un pla que, tant ICV com EUiA, juntament amb altres entitats de la ciutat, considerem una eina imprescindible. Ara bé, voldríem tenir totes les eines per poder anar molt més enllà. Malauradament, tal com queda recollit a les mocions que vam presentar al Ple Municipal, el govern de la Generalitat de CIU va suprimir l’article 42 de la Llei del Dret a l'Habitatge de 2007, que preveia que l'Administració podia imposar el lloguer forçós d'un habitatge buit propietat d'un particular -en no complir la funció social que té l’habitatge recollida a la Constitució-, amb tot un seguit de mesures per evitar la desocupació permanent dels habitatges.
 
El nostre Grup Municipal considera que en una situació com l’actual, on a Santa Coloma tenim detectades unes 400 famílies amb problemes per fer front al pagament del seu habitatge, haver d’esperar la reacció de les entitats financeres (47 expedientats) no és suficient per poder donar una resposta ràpida a la demanda social existent, tot i que som conscients que és l’única via amb què comptem en l’actualitat. Si s’hagués mantingut la Llei tal i com estava al 2007, hauríem tingut una via més ràpida per disposar d’habitatges i cobrir aquesta demanda social. Aquesta situació és per a nosaltres absolutament injusta i continuarem reclamant les modificacions legals necessàries per fer complir el dret a l’habitatge recollit a la Constitució .
 Per a més informació i/o contactes
 Grup Municipal ICV-EUiA
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921-Santa Coloma de Gramenet
Tel: 93 462 40 07-681 367 633-680 679 250
gm.icv.iu@gramenet.cat
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada